Hoppa till innehåll

”Sverige är en uppskattad partner till USA”

Årets event, som är det sjuttonde i ordningen, är ett samarbete mellan SOFF, vår amerikanska systerorganisation NDIA och Sveriges ambassad i Washington, och riktar sig till svenskar och amerikaner verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. Jan-Olof Lind, statssekreterare på Försvarsdepartementet och Alan Shaffer, Deputy Under Secretary for Acquisition and Sustainment, Departement of Defense, är några av talarna.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att diskutera gemensamma intressen, allt från förmågeutveckling till trender inom anskaffning, forskning och utvecklingen inom säkerhets- och försvarsmaterielområdet, säger Ola Alfredsson, ambassadråd på Sveriges ambassad i Washington och chef över kontoret för försvarsindustriell samverkan, där man jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk försvars- och säkerhetsföretag på den amerikanska marknaden.

Uppskattad partner

Enligt Ola Alfredsson ses Sverige som en högteknologisk nation och är därför en uppskattad partner till USA inom försvars- och säkerhetsområdet.
– Vi har förmågor och teknik som är relevant och som kompletterar det man själv har. Att Sverige är en av världens mest innovativa nationer öppnar också för utökade samarbetsmöjligheter. Ett utmärkt exempel på utbytet är Saabs samarbete med Boeing avseende det nya skolflygplanet Boeing T-X till det amerikanska flygvapnet.

USA står för nästan hälften av världens försvarsupphandlingar och är därmed en viktig marknad för svenska företag. Upphandlingarna sker i hård konkurrens mellan inhemska och utländska leverantörer och det ställs höga krav på teknisk kompetens.

– Den amerikanska marknaden är transparent samtidigt som systemet är byråkratisk och krångligt. Därför kan företagen vända sig till oss som förstår systemet, bevakar viktiga trender och ändringar i regelverk och vet vart de ska vända sig. Just nu är det ökat fokus inom nya, icke traditionella försvarsmaterielområden som till exempel AI och cyber, där har Sverige god kompetens och kan bli en allt viktigare partner till USA.

Ola Alfredsson berättar att Sverige har en betydligt högre närvaro i USA idag jämfört med för några år sedan. Ett flertal företag har kommit in med högteknologiska produkter inom områden som amerikanska företag inte kan erbjuda, somliga genom förvärv eller partnerskap, andra genom att starta ett helt nytt bolag i landet.

Vilka är de största utmaningarna framåt?

– Trots osäkerheten inom handelspolitiken i stort så har förutsättningarna inom det försvarsområdet inte försämrats, snarare ökar USA:s behov av samverkan med viktiga partnerländer. Svensk högteknologi är fortsatt intressant och samarbetet högt värderat. Från Sveriges håll blir ett mer enat uppträdande och samverkan mellan stat, företag och akademi allt viktigare för att upprätthålla och utveckla relationen inom försvars- och säkerhetsområdet.

Svensk-amerikanska försvarsmarknadsdagen den 16 maj 2019

Relaterade nyheter