Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken

Svensk-amerikansk försvarsmarknadsdag i Washington

Tillsammans med vår systerorganisation National Defense Industry Association (NDIA) planerar SOFF för att ordna ett seminarium i Washington den 16 maj med gemensam middag på kvällen.

Detta är 17:e gången i ordningen som liknande seminarium anordnas. Senast var 2017 i Washington.

Seminariet erbjuder goda möjligheter att träffa intressanta företag från USA och beslutsfattare från förvaltningen samt öka kunskapen om förutsättningar och möjligheter att göra affärer i USA.

Det är även ett bra tillfälle att förstå den starka bilaterala relationen som USA och Sverige har utvecklat på området och vad samarbetet innebär de kommande åren.

Mer information om upplägg och program kommer längre fram.