Totimoji – emojis med förstainsatsaktörer

Sverige skyddas av aktörer som tryggar samhället oavsett kris.

Samhällets motståndskraft vilar hos kommuner, landsting och myndigheter, företag och frivilligorganisationer.

För två år sedan lanserade vi Milimoji, ett tangentbord för att stärka dialogen och gemenskapen inom försvarsfamiljen och utveckla de sätt vi uttrycker oss i sociala media.

Skyddet av samhället – i fred, kris och krig – vilar inte minst på aktörer såsom räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. Därför lanserar vi nu även ett tangentbord för iOS med temat totalförsvaret.

Inledningsvis med endast ett fåtal viktiga yrken, men på sikt kommer vi att utveckla appen med CBRN-personal, frivilligaktörer och andra aktörer viktiga för det civila försvaret.

Nästa stora uppdatering kommer i april 2019. Välkommen med dina förslag!