Milimoji

Milimoji - säkra uttryck

Som samhälle förlitar vi oss mycket på den kunskap som skapas i dagliga samtal. Sociala medier har här blivit en viktig del av vår kultur om vad vi vill förmedla och hur vi vill interagera, men även hur vi förstår och värderar vår omvärld.

För oss som förening är det viktigt att stärka dialogen och gemenskapen inom försvarsfamiljen och utveckla de sätt vi uttrycker oss. Vi ser gärna att våra medlemsföretag är med i de samtal som förs om försvarsfrågor. Ett större deltagande i diskussionen om säkerhets- och försvarsfrågorna innebär fler infallsvinklar och en större, samlad erfarenhet. I grunden ökar det förståelsen och viljan om ett Sverige värt att försvara.

Därav Milimoji - utryck med ikoner, smileys och andra emojis i ett militärt sammanhang.

Tre olika tangentbord

Milimoji Veteran (intäkterna till Veteranförbundet)
Milimoji Light (gratisversionen med begränsade ikoner)
Totimoji (gratisversion med begränsade ikoner på första insatsaktörer)

Var vaksam, inte tyst!

Friheten att uttrycka oss ska värna och försvara. Kunskap och debatt stöds av våra samtal, inte minst i sociala media.

Sociala medier ska samtidigt användas med förstånd och tydlighet. Var vaksam – inte tyst!
Följ gärna exempelvis Försvarsmaktens guide för användning av sociala media. Läs även gärna pressmeddelandet om varför vi skapat ett tangentbord.

Snuskburk, preppers eller militära grader?

Har du förslag på milimoji’s som du vill att vi tar fram? Skicka in dina idéer till info@soff.se.
Vi uppdaterar appen regelbundet med nya ikoner. Näst på tur är smileys med tydligare kvinnligt utseende, ikoner med försvarets fordon samt smileys med båt- och flygmössa.
Dessutom har vi även lanserat en serie med totalförsvarsikoner, Totimoji. Inledningsvis med endast ett fåtal viktiga yrken, men på sikt kommer vi att utveckla appen med CBRN-personal, frivilligaktörer och andra aktörer viktiga för det civila försvaret.

Varför endast på iOS?

Tillsammans verkar vi för ett säkert Sverige för alla, men av säkerhetsskäl har vi inte kunnat lansera en app för Android – ännu. Vi tittar på olika lösningar och hoppas att bredda appen till fler plattformar – men även iOS har sina begränsningar. Läs säkerhetsinformationen nedan.

Hur kommer jag igång?

Tangentbordet kan laddas ner på i App Store. Intäkterna från betalversionen går till Sveriges Veteranförbundet Fredsbaskrarna (SVF). Där finns även en gratis version med begränsade ikoner.
Följ gärna Apples guide om osäker på hur du aktiverar tangentbordet. Det viktiga är att du efter att lagt till tangentbordet under Inställningar/Allmänt/Tangentbord/Tangentbord klickar på Milimoji och tillåter ”full åtkomst” (se tutorialfilm). Om du får tekniska problem, vänligen kontakta oss på info@soff.se.

appillustrationapptext

Ta din säkerhet på allvar!

Observera att de flesta medlemsföretag och myndigheter har särskilda bestämmelser gäller för användningen av tjänstemobiltelefoner, inte minst när det gäller användning och installation av olika appar.

Fullständig åtkomst krävs för att tangentbordet ska kunna ”klippa och klistra in” emojis. Ingen data lagras, samlas in eller skickas av appen. Appen använder inte heller din Internetuppkoppling, exempelvis för att hämta data. Läs Privacy Policy nedan (på engelska).

iOS tangentbord – vad innebär det att ge appen ”full åtkomst”?

Alla tredje parts tangentbord är inte lika när det gäller vilken behörigheter de behöver för att fungera. Vissa kan fungera helt och hållet inom det gränssnittet som tangentbordet utgör, medan andra även ber om tillgång till funktioner utanför tangentbordet och appen. Anledningen till att ett tangentbords app kanske frågar om ökad tillgång är vanligen att ansluta Internet – till exempel för att göra det möjligt att bygga molntjänstsfunktion i appen – eller att kommunicera med andra appar på telefonen.

Apples riktlinjer för tangentbord innebär att appen endast ska nyttja erbjuda grundläggande funktioner (vad Apple kallar ”normala arbetsuppgifter”) utan att kräva fullständig åtkomst. Apple betonar att när en utvecklare väljer att låta appen begära fullständig åtkomst ställer detta ett ökat ”ansvar” på utvecklaren när det gäller användarnas förtroende. Detta beror på att ett tangentbord tekniskt kan användas för att samla in uppgifter om tangenttryckningar.

För att vara tydlig innebär det att om du ger full tillgång till ett tangentbord från en tredje part ger du tekniskt appen förmågan att fånga och överföra dina tangentdata (saker du skriver) någon annanstans. Dessutom kan tredje parts tangentbord begära tillåtelse att samla in platsinformation, foton eller andra personuppgifter.

Som utvecklare av en app där vi vill säkerställa ett högt förtroende finns såldes två alternativ; att välja att utveckla appen så att ”fullständig tillgång inte krävs” eller ha en tydlig riktlinje för vad tredjepartsaktörer gör med den data som samlas in (exempelvis statistik över vilka ikoner som uppskattas). Vidare åligger det utvecklaren att vara tydlig med hur de avser att skydda användarens integritet genom att exempel anonymisera data.

Det går naturligtvis att neka en app åtkomst, även om det då påverkar dess funktionalitet.

Var också medveten om att funktioner, inställningsmöjligheter och villkor i de flesta appar ändras regelbundet – sannolikt även för Milimoji. Vi kommer dock vara tydliga när och hur.

Privacy Policy – Milimoji och Totimoji KeyBoard

Your privacy is a great concern to us. Read below to see what information is collected when you use Milimoji Keyboard iOS app, why it is collected, and how it is used to improve your overall experience when using the App.

Collection of Personal Information
When you allow full access for Milimoji Keyboard, you may be warned that the keyboard can be used to “transmit anything you type, including things you have previously typed with this keyboard.” This is the standard warning message for all third-party input methods, however Milimoji Keyboard does not collect any personal information or transmit such information to a server or third party.

Disclosure of Personal Information
As we do not collect any personal information, your personal information is safe will not be disclosed to any third party unless you have consented explicitly to such a disclosure, or where there is a legal requirement for this to happen.

Access Required and Usage
Some of the features (copy & paste) of Milimoji keyboard needs you to enable “allow full access.” Milimoji will only read data, and no personal information will be stored.

Policy Changes
Any changes to this policy will be posted to an update of the App. You are advised to regularly view our most recent privacy policy.