Hoppa till innehåll

SOFF – en röst i Europa i en tid av förändring

ASD är branschförening för de europeiska flyg-, rymd-, försvars– och säkerhetsföretagen. ASD:s medlemmar sysselsatte tillsammans mer än 843 000 personer i Europa året 2016 och genererade då en omsättning på 220 miljarder euro. Robert Limmergård har suttit i ASD:s styrelse sedan 2015.

Två frågor som är aktuella för den europeiska branschföreningen är den Europeiska försvarsfonden samt effekterna av Brexit. Från svensk sida är vi bl.a. aktiva i flera grupperingar inom ASD i formandet av europeisk policy, bl.a. forskning, samhällssäkerhet och mindre företags frågor (SME).

Tillsammans representerar Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi Norge), Association of Finnish Defence and Aerospace Industries (AFDA), Forsvars- och Aerospaceindustrien i Danmark (FAD) och SOFF över 400 medlemsföretag och är därmed en röst lite starkare samlad. Föreningarna arbetar aktivt tillsammans för att stärka de nordiska företagens förutsättningar och öka deras marknadstillträde i Europa. SOFF arbetar  även med flera mindre länder som delar våra behov och intressen, vilkas intresse vi strävar mot att samla och tillsammans stärka bl.a. i olika positionspapper. SOFF är även medlemmar i ASD-STAN, en standardiseringsverksamhet för området.

ASD:s styrelse 2019

Relaterade nyheter