Hoppa till innehåll

SD: ”Återupprätta FXM”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en rimlig nivå på försvarsforskningen i förhållande till försvarsbudget?
– Forskningssatsning är en mycket viktig del av vår försvarspolitik. Framgent är vår avsikt att satsningen på området skall uppgå till fem procent, säger Roger Richtoff, SD, ledamot i försvarsutskottet.

92 procent av de europeiska utvecklingsprogrammen är fortsatt nationella.
Hur vill ni se att Sverige engagera sig i de europeiska utvecklingsprogrammen?

– Att svensk försvarsindustri kan vara med att utveckla system och ingå i en affärsuppgörelse med partners i Europa och andra länder ser vi som positivt. Ett exempel på detta är svensk radar inom LV-system.

Den 31 december 2015 avvecklades Försvarsexportmyndigheten, FXM, som hade till uppgift att främja svensk försvarsexport som är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse.
Hur vill ni utveckla försvarsexporten?

– Sverigedemokraterna var emot nedläggningen av FXM, och vill återupprätta den myndigheten.

Läs även intervjuerna med övriga partier inför valet.
SOFF har tidigare även intervjuat partierna om cybersäkerhet, internationella samarbeten och försvarsforskning.

Relaterade nyheter