Hoppa till innehåll

MP: ”Positivt med demokratikriterium”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en rimlig nivå på försvarsforskningen i förhållande till försvarsbudget?
– Det är svårt att sätta en siffra på vad som är en rimlig nivå av försvarsbudgeten. Naturligtvis måste EU hänga med i den internationella utvecklingen. Här pågår också ett arbete med att förbättra samarbetet mellan EU-länder för att få ut mer av varje satsad krona, säger Anders Schröder, MP, ledamot i försvarsutskottet.

92 procent av de europeiska utvecklingsprogrammen är fortsatt nationella. Hur vill ni se att Sverige engagera sig i de europeiska utvecklingsprogrammen?
– Miljöpartiet tror att samarbeten inom forskning och utveckling mellan EU-länder kan vara positivt. Idag har EU långt fler olika plattformar än exempelvis USA, om vi genom samarbeten kan dela kunskap med varandra och minska antalet plattformar så bör vi kunna få en effektivare försvarsindustri.

Den 31 december 2015 avvecklades Försvarsexportmyndigheten, FXM, som hade till uppgift att främja svensk försvarsexport som är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Hur vill ni utveckla försvarsexporten?
– Miljöpartiet har drivit på för ett stopp av vapenexport till diktaturer, och den nya vapenexportlagen tog positiva steg i den riktningen i och med demokratikriteriet som infördes. Framöver kommer mycket arbete handla om att se till att en bra praxis etableras kring den nya lagen. På EU-nivå arbetar partiet också för att försöka införa en lagstiftning som liknar den svenska, vilket vore önskvärt dels ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, och även för att det skulle ge mer likartade spelregler för alla företag inom EU.

Läs även intervjuerna med övriga partier inför valet.
SOFF har tidigare även intervjuat partierna om cybersäkerhet, internationella samarbeten och försvarsforskning.

Relaterade nyheter