Nyheter


Fördjupningsseminarierna 2018 nu genomförda

Fördjupningsseminarierna som hålls varje år, är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna. Arrangörerna för seminarierna är SOFF, FMV, Försvarsmakten och SME-D. Mer

Motiv till export av krigsmateriel - den parlamentariska kommittéen för översyn av krigsmaterielexport

Vad innebär den nya lagen kring exportkontroll?

Från och med söndag den 15 april skärps exportkontrollen av krigsmateriel från Sverige. Att ett demokratikriterium införs – som syftar

Ökat nordiskt försvarssamarbete

Vartannat år anordnas Nordic Defence Industry Seminar (NDIS), inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO. I år är Sveriges tur

Richard Oehme ny ordförande för SOFF:s cybergrupp

En kvalificerad aktör skulle kunna stänga ner väldigt stora delar av Sverige. Det menar cybersäkerhetsexperten Richard Oehme, som sedan 19

Sökes: Akademisk praktikant hösten 2018

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet. Föreningens syfte är att arbeta för att verksamma företag i Sverige

Statsunderstödda cyberattacker – sammanställning av publika rapporter

För att öka medvetenheten och kunskapen på området samlar föreningen (på svenska)  länkar till intressanta och relevanta publikationer. Intresset för samlingen

NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

Civilt försvar – rekommendationer till MSB

MSB har regelbundet redovisat behov av och förutsättningar för en ökad samverkan mellan stat och näringsliv i frågor som rör

Rwanga flyktingläger, Kurdistan, Irak, sommaren 2015

Certifiering viktigt för företag verksamma i konfliktområden

Länge fanns det begränsade regleringar kring hur privata säkerhetsföretag kunde agera utomlands. Men efter flera allvarliga incidenter – exempelvis när

Pär Ahlberger i intervju inför Landforce 2018

Australien investerar över ett tusen miljarder kronor på försvaret – vilka är möjligheterna för svenska företag?

Australien är ett av de länder som ökat sin försvarsbudget de senaste åren – och det rejält. Mellan 2016 och

Helping the members to establish new oppertunities

SOFF välkomnar sju nya medlemsföretag inom cyber, säkerhet och försvar.

De sju nya medlemmarna är företag som alla arbetar tätt tillsammans med polis, försvaret eller samhällsviktig verksamhet för att lösa