Nyheter


”Vår produkt är människor och kompetens”

– Konsult- och tjänsteföretag jobbar med humankapital och kompetens. Det innebär att vi ställs inför andra typer av utmaningar jämfört

15 nya medlemmar (hitills) i år

I veckan välkomnade styrelsen BK Produkter i Alvesta som nya medlemmar i föreningen. Det blev årets femtonde nya medlemsföretag. –

Partierna om försvars- och säkerhetspolitiken

Försvars- och säkerhetspolitiken Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Motion 2020/21:677 av Björn

Viktigt att ge en samlad bild av situationen för mindre företag

– Samverkan av det här slaget kan vara särskilt viktigt för oss små företag som har svårare att göra våra

Stämma valde ny styrelse

Till ordförande omvaldes Anna-Lena Sörenson. Anna-Lena valdes första gången 1 oktober 2019. Erik Heilborn, AFRY, är ny medlem av styrelsen. Erik är

Ny medlemsgrupp för USA-frågor

Tanken bakom den nya gruppen är att den ska bereda, koordinerar och inrikta SOFFs verksamhet rörande USA. Det handlar om

Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

Vägledningar inom exportkontroll

För att få skicka produkter som omfattas av bestämmelser för produkter med dubbla användningsområden eller krigsmateriel krävs tillstånd. För svensk

Kompetensfrågan viktigare än någonsin

Jonas Wikman berättar att gruppens allra viktigaste fråga just nu är att företagen tillsammans med relevanta försvarsmyndigheter hjälps åt att

Akademisk praktik VT2021

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett

Elias Mibesjö – ny på SOFFs kansli

Elias är idag verksam på medlemsföretagen Military Work där han sedan 2013 varit med och utvecklat företagets expansion. Elias kommer