Nyheter


Led vårt hållbarhetsarbete!

Du kommer att vara ansvarig för ett projekt som ska underlätta omställningen till en cirkulär och hållbar förvarsmarknad. Projektet syftar

Luckor i cybersäkerhetsforskningen?

SOFF:s medlemsgrupp för cyberförsvar arbetar för närvarande med en kartläggning av forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ på området. Dels har branschen tittat

FoT-utbudet inom cyberförsvar

Resultatet av kartläggningen av pågående forskningsprojekt på nationell, EU och Nato nivå finner ni i följande excelfil. I insamlandet av

Säkrare och effektivare batterier inom kort

– Det är ett väldigt, väldigt race just nu, säger Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Edström

Armén i fokus när människan ska stärkas

Vi kan få det avklarat direkt. Ett av de vanligaste exemplen på mänsklig förstärkning har det arbetats med i decennier

AI-expert: Oklart vad Ryssland och Kina gör

Det handlar om att artificiell intelligens kommer att användas inom exempelvis autonoma system och bildigenkänning. Nära i tiden ligger också

Ny webbplats för att öka kunskapen om exporten

”Regeringen konstaterar att exporten av försvarsmateriel utgör en förutsättning för att upprätthålla och utveckla en försvarsindustriell och teknologisk bas som

Fem frågor till Norea Normelli

Varför sökte du dig till SOFF? Jag kom i kontakt med SOFF när jag skrev mitt examensarbete om hur folkrätten

Totalförsvaret möjlig vinnare på 3d-printning

Minnesbilden finns kanske kvar från tiden runt sekelskiftet. En konstig liten apparat i en låda som använder någon plasttråd för

Materialteknik kan rita om global maktbalans

Upptäckarna av grafen belönades med Nobelpriset år 2010. Och de närmaste åren kan de militära tillämpningarna komma. Mest konkret kanske