Nyheter


Cyberförsvarsmarknaden växer

För 2019 var ökningen 13,3% vilket innebär att företagen på marknadssegmentet* då omsatte 995 miljoner kronor. – Ett mer digitaliserat

Vad innebär AI för försvarssektorn?

AI är inget nytt begrepp, men stora tekniska steg har tagits under senare år. Mycket driven av en ökning i

Branschstatistik 2019

Några viktiga resultat från året 2019: Omsättningen Den totala omsättningen 2019 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska

Försvarsmakten och SOFF samarbetar inom kompetensförsörjning

För att Försvarsmakten och företag ska lyckas med sin personal- och kompetensförsörjning krävs förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent

Cyberpoddar till sommaren

Som komplement till vår länklista med intressanta publikationer inom cyberförsvarsområdet vill föreningen även tipsa intressanta podcasts om cyberförsvar inför sommaren.

Cyberkompetens

Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos

”Jag har insett att försvarsföretag har otroligt mycket att erbjuda”

Vad var det som lockade dig just till SOFF? – Jag har en bakgrund på ett säkerhetsförband inom Försvarsmakten, så

Inför möjlighet att förhindra uppköp av strategiska företag

Utbrottet och den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora störningar med brutna värdekedjor, stillastående fabriker och permitteringar. En effekt

Mikael Krusenberg: ”Myndigheterna måste våga ställa relevanta krav”

Just nu pågår ett arbete med att stärka totalförsvaret i Sverige. Om Försvarsmakten och FMV ska klara kravet på ökad

Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka