Nyheter


Internationella samarbeten viktiga för företag

– Det är viktigt att företag i Sverige har samarbetspartner runt om i Europa och världen, inte minst med tanke

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given

Frihet och demokrati är inget givet. Som historien har visat finns aktörer som inte tvekar att använda våld för att

”Tillväxt kan bli ett positivt mervärde av försörjningsstrategin”

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv i försörjningsfrågorna för att kunna vara effektiva långsiktigt. Den kommande materielförsörjningsutredningen handlar om att

SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och SOFF får på nästan daglig basis, information om

Bred process viktig för försörjningsutredningen

Utredningen ska vara klar under våren 2022 och införas så snart som möjligt efter det. Mattias Ottosson säger att målet

Långsiktig planering nödvändigt för materielförsörjningen

I propositionen Totalförsvaret 2021–2025 framgår att regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram en långsiktig materielförsörjningsstrategi

Tio rätt och ett fel ger betyget ”icke godkänt”

Inför regeringens Forsknings- och innovationsproposition ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” proposition (2020/21:60) hade branschen 11 rekommendationer.

Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige – tillsammans – kommer att göra vad

Alla har en plats i vår bransch

– Med den här plattformen breddar företag och myndigheter tillsammans bilden av försvarsbranschen, och visar vilket kompetensbehov som finns, säger

Samarbete ska locka fler till försvarssektorn

Försvarssektorn har, som alla branscher idag, ett stort behov av kompetens. För att locka intresserade personer till sektorn, behöver man