Nyheter


Pandemin – påverkan på bransch och förening

Operativt stöd Föreningen har bistått flera offentliga aktörer, bl.a. MSB, med att matcha behov mot företag. SOFF har naturligen en

Försvarsnytta – en vägledning

Inom föreningen väcktes i höstas en idé om att ta fram en ”vägledning” som skulle kunna tillämpas vid begäran om

Akademisk praktik HT2020 – Är du intresserad av cyberförsvar?

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett

Nytt läge för framtidens stridsflyg

I rollen som teknikchef följer Lisa Åbom teknikutvecklingen inom luftdomänen och tittar på dagens och framtidens hotbild, för att se

Matilda Karlsson ny på SOFF

Matilda blir ansvarig för att informera medlemsföretagen om olika möjligheter relaterat till utlysningar och studier inom ex Nato och EU

Snabb teknikutveckling kräver mer samarbete

Tänk dig att du sitter inuti ett stridsfordon samtidigt som du har en komplett bild av vad som pågår i

Nya företag stärker föreningen

Flera av företagen har fokus på det digitala skyddet av samhället och arbetet att med en robust skyddsnivå för samhällets

SOFF söker projektledare

—————— UPPDATERAD den 20 januari Vi har fått många sökande, vilket är fantastiskt roligt. Internt har vi börjat att utvärdera

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Betänkandet ger en bra beskrivning och bakgrund Betänkandet beskriver på ett bra sätt de perspektiv som försörjningstryggheten innefattar och ställer

Möt Björn Uggla, ordförande för medlemsgruppen för exportkontroll

På mötena deltar representanter från cirka 15 medlemsföretag och gruppen har cirka fyra möten per år. Björn berättar mer om