Nyheter


Akademisk praktik VT19

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv

Freda försvarsförmågan från politisk taktik

Sedan 1552, när Anders Krutmakare fick i uppdrag att etablera ett bruk för svartkrut, har företag varit en viktig del

Historisk investering för att tillsammans bygga europeisk säkerhet

En europeisk försvarsfond på 13 miljarder euro ska, om EU budgeten fastställs enligt nuvarande förslag, facilitera gränsöverskridande investeringar och samarbeten

Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse

Regeringen har givit uttryck för att tillgången till nationellt godkända kryptosystem kan vara ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse. Detta är

Guide hjälper företag i branschen med Reach

EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach kan uppfattas som både snårig och komplex. För att hjälpa företag inom försvars- och flygområdet på

V: ”Sveriges vapenexport till diktaturer måste stoppas”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en

SD: ”Återupprätta FXM”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en

S: ”Bevara Sveriges strategiska kompetens inom landet”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en

MP: ”Positivt med demokratikriterium”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en

M: ”Försvarsanslaget ska gå mot två procent av BNP”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en