Nyheter


Cyberkompetens

Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos

”Jag har insett att försvarsföretag har otroligt mycket att erbjuda”

Vad var det som lockade dig just till SOFF? – Jag har en bakgrund på ett säkerhetsförband inom Försvarsmakten, så

Inför möjlighet att förhindra uppköp av strategiska företag

Utbrottet och den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora störningar med brutna värdekedjor, stillastående fabriker och permitteringar. En effekt

Mikael Krusenberg: ”Myndigheterna måste våga ställa relevanta krav”

Just nu pågår ett arbete med att stärka totalförsvaret i Sverige. Om Försvarsmakten och FMV ska klara kravet på ökad

Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka

Säkra IT-system avgörande för totalförsvaret

Sen den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft våren 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den

Rapport: Pandemins påverkan på branschen

Det är en allvarlig och snabbt föränderlig situation. Vi upplever idag en brytpunkt mellan å ena sidan ett kostnadsrationellt förhållningssätt

Pandemin – påverkan på bransch och förening

Operativt stöd Föreningen har bistått flera offentliga aktörer, bl.a. MSB, med att matcha behov mot företag. SOFF har naturligen en

Försvarsnytta – en vägledning

Inom föreningen väcktes i höstas en idé om att ta fram en ”vägledning” som skulle kunna tillämpas vid begäran om

Akademisk praktik HT2020 – Är du intresserad av cyberförsvar?

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett