Nyheter


Därför är vi medlemmar i SOFF

Ladda ned folder “Därför_medlem” här. “En unik arena för företag som arbetar med försvar och säkerhetsfrågor” Johan Wiktorin, Director Intelligence

SOFF deltar på Rikskonferensen i Sälen

Föreningen representeras av styrelsen samt personal från kansliet. I år är föreningen representerade i ett panelsamtal om försvarssamarbete i Europa. Programmet

Totimoji – emojis med förstainsatsaktörer

För två år sedan lanserade vi Milimoji, ett tangentbord för att stärka dialogen och gemenskapen inom försvarsfamiljen och utveckla de

Stärker branschen och främjar samarbete

Våra medlemsföretag skapar värde för Sverige och skyddet av samhället. Men vilket värde skapar föreningen för företagen och dess kunder

SOFF – en röst i Europa i en tid av förändring

ASD är branschförening för de europeiska flyg-, rymd-, försvars– och säkerhetsföretagen. ASD:s medlemmar sysselsatte tillsammans mer än 843 000 personer

Europeiska försvarsfonden och Brexit – en analys av senaste veckans händelser

Tillvägagångssättet som antogs i förra veckan betecknades som “partiellt” eftersom de finansiella aspekterna av fonden kommer att bero på det

Fyra nya medlemmar

Basalt verkar inom verksamhetsskydd för att säkerställa skydd och kontinuitet och erbjuder bl.a kompetens inom systematiskt säkerhetsarbete och IT-konsultstöd. JFD

Internationell samverkan – förutsättningar och nytta

Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningar som en konsekvens av globaliseringens

Akademisk praktik VT19

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv

Freda försvarsförmågan från politisk taktik

Sedan 1552, när Anders Krutmakare fick i uppdrag att etablera ett bruk för svartkrut, har företag varit en viktig del