Nyheter


Långsiktig planering nödvändigt för materielförsörjningen

I propositionen Totalförsvaret 2021–2025 framgår att regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram en långsiktig materielförsörjningsstrategi

Tio rätt och ett fel ger betyget ”icke godkänt”

Inför regeringens Forsknings- och innovationsproposition ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” proposition (2020/21:60) hade branschen 11 rekommendationer.

Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige – tillsammans – kommer att göra vad

Alla har en plats i vår bransch

– Med den här plattformen breddar företag och myndigheter tillsammans bilden av försvarsbranschen, och visar vilket kompetensbehov som finns, säger

Samarbete ska locka fler till försvarssektorn

Försvarssektorn har, som alla branscher idag, ett stort behov av kompetens. För att locka intresserade personer till sektorn, behöver man

Ny webbplats ska locka fler till försvarssektorn

Webbplatsen är en gemensam satsning på kompetensförsörjning mellan Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och de tre försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket.

Viktigt beslut. Svårt uppdrag.

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige vid väpnat angrepp. Då måste Försvarsmakten också ha fungerade materiel och logistik för sådana

Sökes: projektledare (visstid)

De senaste åren har vi haft fyra visstidsanställda projektledare, men tre av dessa har lämnat för annan verksamhet. Nu söker

”Vår produkt är människor och kompetens”

– Konsult- och tjänsteföretag jobbar med humankapital och kompetens. Det innebär att vi ställs inför andra typer av utmaningar jämfört

15 nya medlemmar (hitills) i år

I veckan välkomnade styrelsen BK Produkter i Alvesta som nya medlemmar i föreningen. Det blev årets femtonde nya medlemsföretag. –