Hoppa till innehåll

Intervju: Ambassadör Karin Olofsdotter om amerikanska marknaden

Hur är intresset för svenska företag i USA?
– Relativt stort, och jag tror vi kan göra än mer. Svenska företag är kända för att vara högteknologiska och cutting edge, och säkerhetsmarknaden växer. Jag hoppas att fler svenska företag hör av sig till mina kollegor här på ambassaden och till Business Sweden då vi genom vår expertis kan hjälpa dem in på den amerikanska marknaden.

2016 undertecknades ett avtal om att fördjupa samarbetet mellan USA och Sverige – vad har hänt sen dess?
– Arbetet med att utveckla den bilaterala relationen på försvarsområdet går vidare inom redan existerande format. Den Statement of Intent som undertecknades innebar en överenskommelse om att ambitionen skulle höjas och gav vägledning avseende prioriteringarna för detta arbete. Bland de konkreta resultat som kommit ut av detta kan nämnas det relativt omfattande amerikanska deltagandet i förra årets försvarsmaktsövning Aurora.

Vad finns det för förbättringspotential?
– Det bilaterala försvarssamarbetet är nu närmare än vad det någonsin varit tidigare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi lever i en dynamisk värld, där nya utmaningar ständigt uppstår. Jag skulle säga att vi har alla de verktyg vi behöver för att fortsätta att utveckla samarbetet, men att vi hela tiden måste ta oss an de utmaningar som kan uppstå. Det kan gälla samarbete inom internationell konflikthantering, utveckling av militär samverkansförmåga eller samarbete inom materielområdet.

Hur ser det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och USA ut i dag?
– Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete. Vi har en nära politisk dialog, ett nära konkret samarbete på militär nivå och ett utvecklat utbyte inom försvarsforskningen. Samarbetet sker alltså dels genom dialog på departementsnivå, dels genom konkret samarbete på myndighetsnivå. En utmaning är alltid resursfrågan, såklart, men också att tydligt definiera gemensamma intressen i en föränderlig värld. Som jag sa så har vi instrumenten, men det är en ständig utmaning att ligga på framkant i förhållandet.

Vilka utmaningar finns kopplat till handel, kontroll, säkerhetspolitiska förändringar?
– Nu ser vi ju tyvärr en allmänt mer protektionistisk agenda från USA:s håll, och som om vi inte kommer överens mellan EU och USA kan leda till ökade tariffer på stål och aluminium. Samtidigt noteras i den amerikanska nationella säkerhetsstrategin och försvarsstrategin att USA på sikt kommer behöva ”köpa mer från hyllan”, vilket ju öppnar upp än mer möjligheter för svenska bolag.

Du har tidigare varit ambassadör i Ungern. Hur skiljer sig det från att vara ambassadör i USA?
– Det är rätt stor skillnad i och med att USA är ett av världens viktigaste och mest inflytelserika länder, och även om Sveriges relation till Ungern är betydelsefull får man väl ändå säga att relationen till USA är av en annan magnitud. Sedan är det så att all världens länder är representerade i Washington, så konkurrensen om att träffa företrädare för administration och kongress är givetvis stor, så det gäller verkligen att vara fokuserad och påläst. Men på det stora hela är amerikanerna mycket tillgängliga och positivt inställda till Sverige, och jag tycker vi blir väldigt väl bemötta och med relativ stor nyfikenhet. Vi har en lång gemensam historia, den går tillbaka till 1638 när svenskar kom över hit och etablerade en koloni i Delaware. Idag är vi den femtonde största investeraren i USA, svenska företag anställer direkt runt 365 000 människor, och ger indirekt jobb åt ungefär 1 miljon personer.

 

 

FAKTA:
Karin Olofsdotter har en lång diplomatisk karriär bakom sig. 1994 kom hon till Utrikesdepartementet, och sedan dess har hon arbetat vid ambassaden i Moskva, och vid Nato-delegationen och EU-representationen i Bryssel. I Bryssel jobbade hon även med säkerhets- och försvarsfrågor. Hon har också varit ambassadör i Budapest och chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande samt varit utrikesråd för handelsfrågor. Den 1 september 2017 tillträdde hon som ny ambassadör i Washington.

Läs mer om samverkanskontoret för försvarsmarknadsfrågor vid ambassaden i Washington.

Relaterade nyheter