Fördjupningsseminarierna 2018 genomförda

Årets Fördjupningsseminarier är nu genomförda. Totalt sju olika seminarier hölls 9 april och fram till 17 april hos SOFF på Storgatan 5. Många av seminarierna var fullbokade, då intresset var stort.
Syftet med seminarierna är att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och Försvarsmaktens behov.

Fördjupningsseminarierna som hålls varje år, är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna. Arrangörerna för seminarierna är Säkerhets- och försvarsföretagen, Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten och SME-D. Mer om upplägget kan läsas på FMV:s hemsida här.

Flera av de presentationer som visades kan läsas här.

Seminarierna hölls hos SOFF på Storgatan 5 i Stockholm och var fördelade under följande datum:

9 april förmiddag: Logistik (se program)

9 april eftermiddag: Kommersiellt (se program)

10 april förmiddag: Armé (se program)

10 april eftermiddag: Marin (se program)

11 april förmiddag: Ledning (se program)

11 april eftermiddag: Innovation, Forskning och Utveckling (se program)

17 april förmiddag: Flyg (se program)