Presentationer från fördjupningsseminarier 2018

Här nedan återfinns presentationerna från varje tematillfälle:

Logistik (9 april kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
9 april Logistik FMV Beställd och planerad produktion inom Logistikområdet
9 april Logistik FMV Försörjningstrygghet i högre beredskapsnivåer GF
9 april Logistik FMV SoS-annexet nuläge
Program Logistik

Kommersiellt (9 april kl. 13.00 – 16.00)
Presentationer:
9 april Kommersiellt
Program Kommersiellt

Armé (10 april kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
10 april Inledning Fördjupningsseminarier Armé
10 april Armé AL FMV Mark
10 april Armé FMV Exportstöd
10 april Armé FMV Tillväxt
Program Armé

Marin (10 april kl. 13.00 – 16.00)
Presentationer:
10 april Marin AL Marin
10 april Marin Exportstöd o Int
10 april Marin Inledning
10 april Marin Ytfartyg
Program Marin

Ledning (11 april kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
11 april Ledning 0 – Program
11 april Ledning 1 – Intro
11 april Ledning 2 – Materielanslaget
11 april Ledning 3 – MBU syn på ledområdet
11 april Ledning 4 – Beställd och planerad produktion
Program Ledning

Innovation och FoU (11 april kl. 13.00 – 16.00)
Presentationer:
11 april Innovation och FoU FMV EDA NATO
11 april Innovation och FoU FMV Intro
11 april Innovation och FoU FÖ
11 april Innovation och FoU
Program Innovation och FoU

Flyg (17 april kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
17 april Flyg FM_FMV SPL FF
Program Flyg