Hoppa till innehåll

Vad innebär den nya lagen kring exportkontroll?

Från och med söndag den 15 april skärps exportkontrollen av krigsmateriel från Sverige. Att ett demokratikriterium införs – som syftar till att öka krav på mänskliga rättigheter och demokrati i mottagarlandet – har kanske fått mest uppmärksamhet, men det tillkommer långt fler förändringar som företagen måste ha koll på. Det menar generaldirektör Christer Ahlström, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

Christer Ahlström, generaldirektör för ISP

– Det är ganska omfattande förändringar som är på gång, exempelvis en utökad tillståndsplikt och tillsyn. Tidigare föll statliga myndigheter som inte var affärsdrivande utanför ISP:s tillsyn, det gör de inte längre. Det är framförallt alla statliga myndigheter som på något sätt hanterar krigsmateriel, som FMV och FOI, som träffas av det här.

En annan viktig förändring är att ISP ges rätten att dela ut sanktionsavgifter.
– Tidigare var vi skyldiga att anmäla överträdelser till polis eller tullkriminalen för att de skulle ta vid, men det är inte alltid det lett till något eftersom det kan vara svårt för polis, tull eller åklagare att sätta sig in i det i det här regelverket. Med den nya lagstiftningen kommer vissa överträdelser, exempelvis att du inte lämnar in din deklaration i tid trots påminnelser, kunna leda till en sanktionsavgift.

Summan kommer variera beroende på omfattningen av den avgiftsskyldiges verksamhet, men ska vara som lägst 3000 kronor och som högst 200 000 kronor, enligt Christer Ahlström.
– Vi på ISP ges också möjligheten att helt eller delvis befria från sanktionsavgift. Det vore ohemult om vi gav en sanktionsavgift om vi själva gjort något galet till exempel.

Det blir också förändringar när det kommer till uppgiftsskyldigheter.
– Det berör framförallt exportkontrollhandläggarna ute på företagen – framöver behöver deklarationer över fakturerad och levererad krigsmateriel bara lämnas in en gång om året istället för två, vilket skapar en administrativ lättnad.

Och sen blir som sagt demokratisk status i mottagarlandet ett centralt villkor i riktlinjerna.
– Men det är ett villkorligt hinder. Det innebär att vi ska göra en helhetsbedömning – till skillnad från om det varit ett ovillkorligt hinder som hade inneburit ett totalförbud. Skulle det vara så att de försvars- och säkerhetspolitiska skälen är väldigt starka så kan vi godkänna en export till en icke-demokratisk stat.

Den 18 april håller ISP ett seminarium om den nya krigsmateriellagstiftningen. Och rusningen efter att få en plats var större än väntat.
– Vi trodde inte intresset skulle vara så stort som det visade sig vara. Vi har 150 platser och de är redan fyllda, och vi har en väntelista.

En sak som företagen behöver ha med sig nu när lagen ändras är att ISP:s handläggningstider kan bli längre.
– Det kommer ta en stund innan den nya praxisen sätter sig, och det kan bli aktuellt för oss att lämna över demokratibedömningarna till regeringen. Det kan vara bra om företagen tar höjd för att det kan ta längre tid att få besked.

Här kan du läsa mer om ändringarna.

Relaterade nyheter