Hoppa till innehåll

EU-kommissionen granskar försvarsupphandlingar

Medlemsstaterna har fått en formell notifiering som de har två månader att svara på. Enligt kommissionen är argumenten för att inleda överträdelseförfarandet följande: a) gällande Italien, Polen och Portugal för att de tilldelat flera försvarskontrakt till nationella leverantörer i strid med direktivet; b) gällande Danmark och Nederländerna för att de tillämpat otillåtna krav på kompensationsåtaganden (offset) på icke-nationella leverantörer.

 

Säkerhets- och försvarsföretagen kommer noga bevaka kommande process

I sak har vi naturligtvis ingen insyn, men det positiva är att kommissionen agerar på vad de uppfattar som överträdelser. Om vi ska säkerställa marknadstillträde på lika villkor är det avgörande att kommissionen aktivt övervakar EU:s försvarsupphandlingsdirektiv, konstaterar Robert Limmergård SOFF:s generalsekreterare i en kommentar.

För företagen i Sverige är det av största vikt att marknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för konkurrens. Likvärdig tillämpning av direktiven är en grundförutsättning inte bara för marknaden utan för att effektivt förse de europeiska försvarsmakterna med kostnadseffektiva lösningar, fortsätter Limmergård.

Regelverket är enligt SOFF en av flera åtgärder som krävs för att öppna upp och reformera EU:s försvarsmarknad. EU-kommissionen har även kommit till slutsatsen att EU även måste skapa incitament för länder att samarbeta mera, vilket ifjol resulterade i flera initiativ för att stärka en europeisk förmågeutveckling, då genom att stödja gemensam utveckling och gemensam anskaffning av försvarsförmågor. Ytterst måste detta bland annat bygga på ett förändrat kundbeteende hos medlemsländerna och att i högre grad koordinera och harmonisera efterfrågan mellan länderna för att genomföra färre men större upphandlingar i syfte att uppnå ekonomiska skalfördelar.

 

Mer information om EU-kommissionens beslut

Läs mer om SOFF:s syn på den europeiska försvarsmarknaden

Läs mer om försvarsupphandling och de undantag som finns från Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Läs mer om SOFF syn på EU-kommissionens förmågeprojekt

Läs mera om EU och försvarsområdet (Extern länk)

Relaterade nyheter