Hoppa till innehåll

SOFF kommenterar regeringens förslag om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers
Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med förslag om skärpt kontroll för export av krigsmateriel. Idag presenterade regeringen kortfattat vad förslaget innebär.

Brister i demokratiskt status är inte en enkel fråga att uttolka konstaterar Säkerhets- och försvarsföretagens generalsekreterare Robert Limmergård. I praktiken beaktas demokratisk status redan idag, men en faktiskt konsekvensanalys får vänta till vi ser hur det nya regelverket tillämpas.

En svensk exportkontrollagstiftning som kraftigt avviker från samarbetsländernas negativt påverkar företagens förutsättningar för internationell samutveckling och viljan till nyinvesteringarna i Sverige. Eftersom tillgången till och kunskaper om hur försvarsteknik och system ska hanteras och motverkas är centrala för framtida försvarsförmåga får detta stor betydelse för det svenska försvaret. Förslaget, såsom presenterats, påverkar även försvarsförmågan negativt eftersom kostnadsdelningen minskar.

Att samutveckla teknik med våra partnerländer ska inte underskattas, eftersom det även ger säkerhetspolitisk integration. Det kan också ge direkta strategiska och eller operativa effekter när Sverige samarbetar kring teknik med länder i vårt närområde, kommenterar Robert Limmergård som i förra veckan varnade för att nationellt avvikande regler negativt kommer att påverka försvarsföretagens attraktivitet att få delta med svensk verksamhet i de omfattande Europeiska försvarsforskningsprogrammen.

Samtidigt har Säkerhets- och försvarsföretagen återkommande under arbetet med ny lagstiftning påtalat att marknaden levt med stor osäkerhet. När regelverket nu kommer på plats skapas en långsiktighet och en tydlighet.

Branschen kommer analysera förslaget närmare i avvaktan på Lagrådets yttrande.

Läs mer om branschens syn på exportkontroll samt om nyttan med försvarsexport. De olika kategorierna av försvarsexport och kontroll illustreras här.

Vårt remissvar på slutbetänkandet finns att läsa här.

Relaterade nyheter