Hoppa till innehåll

Ola Alfredsson nytt ambassadråd på Sveriges ambassad i Washington DC

I augusti 2016 började Ola Alfredsson sitt nya uppdrag som ambassadråd på Sveriges ambassad i Washington DC. Uppgiften är att leda kontoret för försvarsindustriellt samarbete mellan länderna.

– Det känns otroligt inspirerande att kunna arbeta med två områden som alltid legat mig varmt om hjärtat – svensk teknologi och export. Att kunna göra det med Sveriges ambassad som bas och mot världens största marknad i en enormt spännande och viktig tid gör det ännu bättre.

Ola har en lång bakgrund inom svensk försvarsindustri. Han har bl.a. under 5 år varit VD för Kockums AB. Han har dessutom en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar inom försvarsindustri i både Tyskland och England och har länge haft världen som sitt arbetsfält. Ola var även under 90-talet verksam inom Kockums, initialt med projektledning men sedermera som försäljnings- och marknadsdirektör. Australien, Singapore, Japan och Indien var viktiga kunder men redan då gjordes det ansträngningar mot den viktiga amerikanska marknaden.

Svensk säkerhets- och försvarsindustri har ett mycket starkt renommé på den amerikanska marknaden och många svenska företag är framgångsrika leverantörer. Inriktningen mot högteknologiska nischer gör att även många små och medelstora företag funnit en marknad för sina produkter och tjänster i USA. Sverige tillhör dessutom de fåtal länder som utpekas som kompletterande länder till USAs försvarsindustriella och teknologiska bas.

Svensk industri satsar mer än någonsin på denna marknad. Det sker dels genom att svenska företag av olika storlekar etablerar dotterbolag i USA och dels genom förvärv.

-Vi märker en tydlig trend och ett ökat intresse. Bara under de senaste kvartalen har ett flertal svenska bolag etablerat sig här och trenden verkar hålla i sig, säger Ola.

Under de senaste åren har också ett antal svenska försvarsföretag blivit uppköpta och fått amerikanska ägare.

Den amerikanska marknaden är dessutom en mycket viktig referensmarknad för svenska företag och därför viktig för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.

Svensk industri är extremt beroende av samarbetet med amerikansk industri för att få tillgång till den senaste teknologin. Detta innebär att USA indirekt är viktig för att försörja och upprätthålla de svenska förmågorna. Som exempel innehåller Gripen i storleksordningen 40% amerikansk teknologi.

– Jag ser fram emot att kunna verka för ett ökat utbyte mellan länderna och att kunna främja svensk försvars- och säkerhetsindustri på bästa möjliga sätt. Jag känner att min långa erfarenhet från industrin ger en viktig kunskap och samtidigt en ökad trovärdighet i dialogen med både myndighet och industri vad beträffar främjandefrågor. Ambassaden är i detta sammanhang en fantastisk plattform som skapar unika fördelar och en legitimitet som man aldrig som industriledare eller marknadsförare ensam kan uppnå, det vet jag av egen erfarenhet.

Det känns väldigt tillfredsställande när man som i ett team kan komplettera varandras förmågor och roller och tillsammans verka för en ökad export av svensk teknologi. Ambassaden är en unik plats där allt främjande av Sverige i USA koncentreras och utgår ifrån. Att arbeta med främjandefrågor här ger viktiga kopplingar och synergier med övriga områden som handels-, politik- , försvars- och tillväxtavdelningar.

– Jag har alltid arbetat väldigt marknadsorienterat och tycker om att göra affärer. Jag har haft den relativt ovanliga förmågan att kunna kombinera en förståelse av komplex teknologi och kundens behov. Jag tycker det är intressant att omsätta detta i affärer och samtidigt kunna bygga långsiktiga relationer. Relationer mellan människor är enormt viktigt när man utvecklar affärer, oaktat vilket land du arbetar med.

Olas tidigare bakgrund som systemingenjör och även några år som sjöofficer har ytterligare bidragit till en fördjupad förståelse om vad som är viktigt inom detta komplexa område, även från ett tekniskt- och ett användarperspektiv.

Tjänster som kontoret tillhandahåller varierar väldigt mycket. Dels beror det på företagen och dess unika behov. Det kan vara små eller medelstora företag som behöver en typ av stöd, beroende på om man är ny på den amerikanska marknaden, om man ska etablera sig här eller om man är i en expansionsfas.

– Det kan handla om stöd i affärsutveckling, strategiarbete, marknadsbevakning, exportkontroll och mycket annat, med målsättningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för det enskilda bolagets ansträngningar, säger Ola

Samma sak gäller i princip för större företag, där ofta mycket egen kunskap finns och samarbetet sker på ett högre plan eller inom särskilda områden.

Vi är ett litet exportberoende land med ett begränsat antal människor som är verksamma inom området och det är därför enormt viktigt att vi kombinerar våra erfarenheter och samordnar våra resurser för att kunna hävda oss i en hård internationell konkurrens och för att kunna främja och skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk industri.

Utöver industrin ges även stöd till myndigheter i olika frågor och man ska inte glömma bort att uppdraget även ska ses i en vidare kontext där ett fördjupat samarbete och en långsiktig relation mellan länderna är politiskt prioriterat och mycket viktigt.

Läs mer om verksamheten

Om Ola
Ola Alfredsson är Ambassadråd för försvarindustrisamarbete vid Sveriges ambassad i Washington DC. Han har en lång bakgrund från ledande befattningar inom såväl svensk- som internationell försvarsindustri. Mellan 2009 och 2014 var han verksam som VD på Kockums AB. Tidigare har han haft ledande befattningar inom försvarsindustri i Tyskland och England i mer än 8 år. Mellan 1989 och 2001 hade han olika roller inom Kockums, initialt inom projektledningsområdet men sedermera som försäljnings- och marknadsdirektör. Ola har en systemteknisk utbildning och var även under ett antal år sjöofficer i svenska marinen.

Relaterade nyheter