Hoppa till innehåll

Företagen ökar investeringarna i FoU

Det finns dock ett antal trender över tid vilka värda att notera som förstärks i årets statistik:
– Den egenfinansierade forskning- och utvecklingen hos företagen ökar, vilket sannolikt beror på ändrade upphandlingsriktlinjer där kunderna finansierar mindre utveckling och köper mer ”färdiga” produkter. För 2015 uppgick företagens investeringar i forskning- och utveckling till 17,8% av omsättningen (16,2% år 2014).

– Andelen av försäljningen till försvars- och säkerhetsmarknaden som är ”icke klassade” produkter ökar, dvs produkter som inte faller under krigsmaterielregelverket eller är så kallade produkter med dubbel användning. Andelen för år 2015 var 45,8% (42,5% år 2014).

– Exportandelen av den totala försäljningen på försvars- och säkerhetsmarknaden från företagen i Sverige ökade år 2015 till 67,7% (upp från 61% år 2014). Detta är dock inget ovanligt, de senaste fem åren har exportandelen pendlat mellan 60-70% beroende på större beställningar.

– Även andelen med någon ingenjörsutbildning inklusive gymnasieingenjörer (43,6%) och andelen anställda med högskoleutbildning (44,7%) ökar gradvis hos medlemsföretagen. Även om ökningen är liten är trenden tydlig att medlemsföretagens kompetensprofil hos medarbetarna blir alltmer kvalificerad.

Faktureringen inom säkerhets- och försvarsområdet uppgick totalt till 30 381 miljoner kronor under år 2015.

Du finner statistiken som infografik.

Relaterade nyheter