Strategisk Dialog 2.0

I samband med Försvarsföretagsdagarna presenterade föreningen en genomgång av de dialogpunkter branschen driver för en bättre relation och mer fungerande försvarsmarknad. I dialog med försvarsmyndigheterna för föreningen ett kontinuerligt arbete kring 20 punkter.

Strategisk Dialog2Strategisk Dialog 2.0 är dels en uppdatering av de dialogpunkter som utvecklades år 2014 för att förbättra relationen mellan kunden och leverantörerna, dels en exempelredovisning av dialogen kring sju av punkterna.

Arbetet leds av SOFF:s arbetsgrupp för Strategisk Dialog och sker där i olika undergrupper, nätverk och forum.

Mer information Strategisk Dialog.