Webbutbildning om affärsetik – nu på engelska

SOFF och FXM lanserade år 2014 en gemensam webbaserad utbildning för att stärka företagen affärsetiska arbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området.

Utbildningen har funnits på svenska under ett år och genomförts av drygt 4,000 personer, framförallt har föreningens mindre företagen använt utbildningen för sina medarbetare. Det har dock uttryckts en önskan om att även kunna erbjuda utländska anställda, anställda vid dotterbolag utomlands, partner, återförsäljare och andra affärskontakter utbildningen. Därför har utbildningen anpassats och översätts för en internationell målgrupp.

Läs pressmeddelandet hos Försvarsexportmyndigheten.

Utbildningen finns här.