Hoppa till innehåll

SOFF lämnar underlag till regeringens forskningspolitik

SOFF har inbjudits att lämna underlag till det pågående arbetet som omfattar forskning, högre utbildning och innovation. SOFF inlaga finns att läsa här SOFF inspel om forskning och innovation.

För SOFF:s medlemsföretag är forskningsfrågor oerhört viktiga. Företagen lägger över 16% av omsättningen på FoU, vilket gör branschen till ett av Sveriges mest forskningstunga teknikområden. Framtida möjligheter och förmågan att bygga vidare denna konkurrenskraftiga grund, avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling i Sverige. Genom att vara en kompetent och framgångsrik part i det internationella FoU-samarbetet skapas förutsättningarna för Sverige att ta del av andra länders FoU-satsningar.

SOFF:s inlaga behandlar nedan utmaningar och förslag, men resonerar även kring forskning inom centrala områden såsom cybersäkerhet, fordonsutveckling, marina system, m.fl.

Utmaningar i sammanfattning:
• Ny teknik med stor försvarspotential – behovet av att förbereda sig för det oväntade
• Prognosen för forskningssatsningar är svag
• Den internationella konkurrensen kring forskningen blir allt starkare
• Försörjningstrygghet för handlingsfrihet
• Långsiktiga utmaningar för kompetensförsörjningen
• Svensk försvars- och säkerhetsforskning är fragmenterad och bör bli mer transparens
• Medverkan av viktiga aktörer behöver stärkas
• Avsaknad av dialog med statliga aktörer bromsar innovation

Förslagen i sammanfattning:
Utifrån ovanstående analys föreslås följande förslag för att stärka samhällets säkerhet:
• Förbättra samordningen – mellan företag, akademi och myndigheter
• Utveckla arbetssätten för öka deltagandet
• Nyttja teknikvandringen civilt/militärt
• Öka antalet demonstratorprogram samt möjligheterna att testa plattformar och system
• Systematisera arbetet med kompetensförsörjning
• Europa är inte tillräckligt – tänk globalt när vi skapar nationella program
• Strategiskt viktiga områden – även för försvar- och säkerhetsföretagen
• Utnyttja befintlig kunskap bättre – öka dialogen i tidiga faser
• Fler innovationsupphandlingar inom offentlig verksamhet
• Samordning och satsning mot Europa

Relaterade nyheter