Hoppa till innehåll
23 sep 2020
Akademisk praktik VT2021

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2021 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …

Läs mer
3 sep 2020
Elias Mibesjö – ny på SOFFs kansli

Elias är idag verksam på medlemsföretagen Military Work där han sedan 2013 varit med och utvecklat företagets expansion. Elias kommer arbeta i projektet på deltid under sex månader, vilket till del sponsras av Military Work. – Vi värdesätter mycket Elias bidrag till kansliet och Military Works generösa stöd till verksamheten. Med Elias kompetens och erfarenhet …

Läs mer
8 jul 2020
Cyberförsvarsmarknaden växer

För 2019 var ökningen 13,3% vilket innebär att företagen på marknadssegmentet* då omsatte 995 miljoner kronor. – Ett mer digitaliserat samhälle behöver mer kvalificerade lösningar vilka svenska företag är duktiga på att leverera, konstaterar Annika Avén projektledare för cyberförsvar och fortsätter. SOFF:s medlemsföretag inom cyberförsvar besitter kompetens inom flera olika områden, inte minst tjänsteprodukter. Det …

Läs mer
2 jul 2020
Vad innebär AI för försvarssektorn?

AI är inget nytt begrepp, men stora tekniska steg har tagits under senare år. Mycket driven av en ökning i datorkraft och av tillgången till stora mängder data. Försvaret är redan idag beroende av miljoner strängar med kod. I kombination med autonoma system och avancerade sensorer – hur stor revolution kan AI bli för vårt …

Läs mer
16 jun 2020
Branschstatistik 2019

Några viktiga resultat från året 2019: Omsättningen Den totala omsättningen 2019 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 42 miljarder kronor (42191 mkr). En ökning på över 12%, vilket är den största förändringen föreningen sett i vår statistik på trettio år. Försäljningen har bedöms ökat med anledning av …

Läs mer
15 jun 2020
Försvarsmakten och SOFF samarbetar inom kompetensförsörjning

För att Försvarsmakten och företag ska lyckas med sin personal- och kompetensförsörjning krävs förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Parterna arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och vill med denna ambition bidra till att fler väljer en försvarskarriär, att vi ökar mångfalden på arbetsplatserna och erbjuder fler möjlighet till karriärväxling genom …

Läs mer
11 jun 2020
Cyberpoddar till sommaren

Som komplement till vår länklista med intressanta publikationer inom cyberförsvarsområdet vill föreningen även tipsa intressanta podcasts om cyberförsvar inför sommaren. Cyberförsvarspodden FRA ger ut Cyberförsvarspodden som handlar om försvaret av Sverige mot utländska statsunderstödda cyberattacker. Första avsnittet ger en pedagogisk beskrivning av vad ett cyberförsvar är och följande avsnitt handlar bland annat om folkrätt, Kina …

Läs mer
Cyberkompetens
3 jun 2020
Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos företagen och huruvida dessa har generalistkunskap eller specialistkunskap. Nitton av SOFF:s medlemsföretag med verksamhet inom cyberområdet besvarade enkäten angående deras kompetensbehov. Enkätens resultat bidrar till att finna gemensamma nämnare mellan företagen för att kunna få …

Läs mer
18 maj 2020
”Jag har insett att försvarsföretag har otroligt mycket att erbjuda”

Praktikperioden började i januari och Emelie beskriver hur hon snabbt fick nya insikter i företagens betydelse när det gäller Sveriges försvarsförmåga.– Jag insåg tidigt att min bild av Sveriges försvarsförmåga var relativt begränsad. Man behöver se hela kedjan för att förstå hur stor och komplex den är och hur viktigt det är att alla bitar …

Läs mer
29 apr 2020
Inför möjlighet att förhindra uppköp av strategiska företag

Utbrottet och den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora störningar med brutna värdekedjor, stillastående fabriker och permitteringar. En effekt är även att värderingen på företagen störtdyker samtidigt som behovet av kapital ökar snabbt. Följden blir att nyckelteknologier reas ut. I nuläget är risken stor att strategiska teknikbolag blir uppköpta till underpris av aktörer som …

Läs mer
29 apr 2020
Mikael Krusenberg: ”Myndigheterna måste våga ställa relevanta krav”

Just nu pågår ett arbete med att stärka totalförsvaret i Sverige. Om Försvarsmakten och FMV ska klara kravet på ökad försörjningstrygghet så krävs det att alla berörda parter ökar sin förmåga, både Försvarsmakten själva och svenska försvarsföretag. – Det här ställer helt nya typer av krav, bland annat på upphandling av tjänster, säger Mikael Krusenberg …

Läs mer
23 apr 2020
Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Detta uppnås genom tillräcklig resurstilldelning, tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret som den primära och samlande nationella aktören i dessa frågor. För att detta ska kunna realiseras behöver följande aspekter …

Läs mer