Hoppa till innehåll

”Jag har insett att försvarsföretag har otroligt mycket att erbjuda” – Intervju med praktikant på SOFF

Vad var det som lockade dig just till praktik på SOFF?
- Jag har en bakgrund på ett säkerhetsförband inom Försvarsmakten, så begreppet försvar har länge haft en stark militär klang för mig. Jag fick tips av en kursare att söka mig till SOFF och lockades av att det är en organisation som har sina ben både i den militära och civila världen, eftersom jag ville bredda min kompetens.
Vi söker akademisk praktikant för vårterminen 2020

Praktikperioden började i januari och Emelie beskriver hur hon snabbt fick nya insikter i företagens betydelse när det gäller Sveriges .
– Jag insåg tidigt att min bild av Sveriges försvarsförmåga var relativt begränsad. Man behöver se hela kedjan för att förstå hur stor och komplex den är och hur viktigt det är att alla bitar synkar med varandra. Den insikten är jag tacksam för och jag tror jag inte att någon annan praktik hade kunnat ge mig den på samma sätt.

Under våren har hon bland annat projektlett sdagen, arrangerat flera workshoppar om sociala medier och varit med och startat en ny hemsida om försvarsexport.
– Jag använder min militära bakgrund som en kompetensbank samtidigt som jag hela tiden breddar mig. Jag upplever att det varit värdefullt för organisationen att jag har kunnat bidra med det militära perspektivet. Försvarsmakten är ju en av de myndigheter som SOFF samverkar mest med, säger Emelie.

Även om Coronapandemin inneburit vissa begränsningar under praktikperioden, så tycker hon att mycket av arbetet flyter på bra.
– Den största skillnaden är att vi helt slutat med fysiska företagsbesök, vilket så klart är tråkigt, men andra möten och det mesta i övrigt har vi kunnat flytta över till digital form. Förhoppningsvis kan en del av de positiva effekterna med det digitala samtalet stanna kvar även när själva krisskedet är över.

Vad tar du med dig efter den här terminen?

– Framför allt kunskapen om de olika kuggarna i hjulet när det gäller Sveriges försvarsförmåga. Där har SOFF en vital roll och jag känner inte till något annat forum som verkar på samma sätt när det gäller samverkan mellan företag och myndigheter. Dessutom tar jag med mig kunskapen om hur viktigt det är att jobba gemensamt som bransch och hur mycket företagen kan lära av varandra.

Hur ser dina planer ut framöver?

– Nu har jag haft uniform i några års tid och god inblick i företagen vardag. Jag vill gärna fortsätta att jobba med säkerhetsrelaterat arbete och mot försvarsspecifika frågor. Exakt var och hur är i nuläget öppet.

Relaterade nyheter