Hoppa till innehåll
21 apr 2020
Säkra IT-system avgörande för totalförsvaret

Sen den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft våren 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den nya lagen ställs mer omfattande krav på myndigheter och organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, det handlar bland annat om nya krav på att kartlägga och klassificera IT-system och information. – Nu står vi i början …

Läs mer
9 apr 2020
Rapport: Pandemins påverkan på branschen

Det är en allvarlig och snabbt föränderlig situation. Vi upplever idag en brytpunkt mellan å ena sidan ett kostnadsrationellt förhållningssätt till marknaden och, å den andra, ett krisrationellt fokus mot trygghet och tillgänglighet. Exceptionella åtgärder krävs nu för att undvika långvarig skada på försvarsföretagens verksamhet och på försvarsförmågan. Efter pandemin kommer det att behövas åtgärder …

Läs mer
26 mar 2020
Pandemin – påverkan på bransch och förening

Operativt stöd Föreningen har bistått flera offentliga aktörer, bl.a. MSB, med att matcha behov mot företag. SOFF har naturligen en mycket god marknadskännedom om leverantörer i landet och även vilka tjänster och industriell förmåga som kan vara av betydelse för att lösa olika behov. Vi har även stöttat med att teckna en bredare internationell bild. …

Läs mer
19 mar 2020
Försvarsnytta – en vägledning

Inom föreningen väcktes i höstas en idé om att ta fram en ”vägledning” som skulle kunna tillämpas vid begäran om förhandsbesked från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och/eller när företaget hemställer om exportstöd från Försvarets Materielverk (FMV). Vägledningen innehålla en checklista med frågor som utgör en bas för att sammanställa information som senare kan biläggas …

Läs mer
10 mar 2020
Akademisk praktik HT2020 – Är du intresserad av cyberförsvar?

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till hösten 2020 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant med inriktning cyberförsvar till vårt kontor …

Läs mer
9 mar 2020
Nytt läge för framtidens stridsflyg

I rollen som teknikchef följer Lisa Åbom teknikutvecklingen inom luftdomänen och tittar på dagens och framtidens hotbild, för att se hur det kan komma att påverka Gripensystemet. – Våra stora flygprojekt nu är Gripen E, övervakningsplanet GlobalEye och skolflygplanet T7-A. Utmaningen är att fundera kring hur vi håller systemen operativt relevanta framåt i tiden. Vi …

Läs mer
6 mar 2020
Matilda Karlsson ny på SOFF

Matilda blir ansvarig för att informera medlemsföretagen om olika möjligheter relaterat till utlysningar och studier inom ex Nato och EU (Europeiska försvarsfonden), för vilket föreningen har förordnats som nationell representant. I rollen ligger även att planera för och ta emot internationella besök och möten och att utarbeta underlag inom internationella processer, projekt och främjandeinsatser. – …

Läs mer
27 feb 2020
Snabb teknikutveckling kräver mer samarbete

Tänk dig att du sitter inuti ett stridsfordon samtidigt som du har en komplett bild av vad som pågår i miljön runt omkring. Det möjliggör AI-systemet Battleview 360, där kameror och sensorer på fordonet bidrar till att öka soldaternas omvärldsuppfattning. – För en soldat som styr stridsfordonet är det en stor utmaning att hålla koll …

Läs mer
10 feb 2020
Nya företag stärker föreningen

Flera av företagen har fokus på det digitala skyddet av samhället och arbetet att med en robust skyddsnivå för samhällets viktigare funktioner. – Att skydda informationen blir allt viktigare. Det finns duktiga företag – inte minst i vår förening – som är villiga att hjälpa till med att analysera risker, utveckla incidenthantering och hjälpa aktörer …

Läs mer
17 dec 2019
SOFF söker projektledare

—————— UPPDATERAD den 20 januari Vi har fått många sökande, vilket är fantastiskt roligt. Internt har vi börjat att utvärdera kandidaterna och under veckan kommer vi återkomma med besked till samtliga sökande om kommande process. —————— Som projektledare kommer du att arbeta med att koordinera föreningens internationella verksamhet och frågor kopplat till EU, EDA (Europeiska …

Läs mer
3 dec 2019
Näringslivets roll inom totalförsvaret

Betänkandet ger en bra beskrivning och bakgrund Betänkandet beskriver på ett bra sätt de perspektiv som försörjningstryggheten innefattar och ställer på de involverade aktörerna. Betänkandet mynnar i korthet ut i rekommendationer att införa ett par smärre lagändringar och uppdra åt totalförsvarsmyndigheter att identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Ett annat förslag är att etablera ett …

Läs mer
14 nov 2019
Möt Björn Uggla, ordförande för medlemsgruppen för exportkontroll

På mötena deltar representanter från cirka 15 medlemsföretag och gruppen har cirka fyra möten per år. Björn berättar mer om dessa möten. — Vi har en ganska standardiserad agenda. Vi försöker att bjuda in en aktuell person till mötena några gånger per år. Han berättar att även ISP, Inspektionen för strategiska produkter, deltar på mötena. …

Läs mer