Hoppa till innehåll

Rapport: Pandemins påverkan på branschen

Corona

Det är en allvarlig och snabbt föränderlig situation. Vi upplever idag en brytpunkt mellan å ena sidan ett kostnadsrationellt förhållningssätt till marknaden och, å den andra, ett krisrationellt fokus mot trygghet och tillgänglighet. Exceptionella åtgärder krävs nu för att undvika långvarig skada på försvarsföretagens verksamhet och på försvarsförmågan. Efter pandemin kommer det att behövas åtgärder för att motverka nedskärningar i försvarsbudgetar och minimera den ökade protektionismen.

Denna preliminära analys bygger på studier av åttiosju av föreningens 132 medlemsföretag.

Logistiken är utmanande. Leverans av insatsvaror skiljer sig stort. Företagen beskriver även skillnad på inställning kring denna pandemi hos kunder. Många berättar om att det går bra att hålla kundkontakt via, Skype etc, men det är en bransch som i hög grad är van att planera och samverka genom fysiska möten. Det kommer att ta tid att återgå till normalläge. Största oron är om slutkunderna (stater) kommer att ha pengar för att genomföra nödvändiga investeringar. Flera företag oroas över hur marknaden kommer att påverkas om ekonomin går in i en recession. Det är dock svårt att överblicka spridningens utveckling och nästan mer omöjligt att överblicka de politiska motåtgärderna och dess effekter.

Uppmaningen till svenska staten är tydlig: Visa ödmjukhet inför rådande läge och bidra till att hjälpa företagen undvika en kris. Staten bör bejaka företagens försvarsvilja i kris och krig för att säkerställa företagens konkurrensvillkor och marknadstillträde. Företagen önskar en bättre förståelse från myndigheter och marknadens aktörer om skillnaden mellan planering i normalläge och i kris. Krisen visar att det ligger i företagens intresse att säkerställa att Sverige har förutsättningarna och förmågan att klara såväl kris som krig. Om staten vill lita på ett företag i kristid är det en förutsättning att ha en bra relation och en nära dialog i fredstid.

SOFF och våra medlemsföretag förblir engagerade och villiga att arbeta för försvaret av samhället

Företagen har intervjuats och besvarat en enkät under tidsperioden den 1-9 april 2020.

Relaterade nyheter