Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2019

Några viktiga resultat från året 2019:

Omsättningen

Den totala omsättningen 2019 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 42 miljarder kronor (42191 mkr). En ökning på över 12%, vilket är den största förändringen föreningen sett i vår statistik på trettio år. Försäljningen har bedöms ökat med anledning av en svag svensk krona och flera stora leveranser. Föreningens 101 mindre företag växer. Mindre företag (SMF) är enligt EU:s definition företag med färre än 250 anställda i koncernen och en årsomsättning under €50 miljoner. SOFF:s mindre företag hade 2019 en sammanlagd omsättning på 4,5 miljarder kr, vilket är 600 miljoner kr mer än 2018.

Medarbetare

Antalet anställda hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2019 till ca 28 400 medarbetare.

Exporten

Exporten var 2019 i praktiken oförändrad med dryga 64% av den totala omsättningen. Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka större projekt, något som kan ge tillfälliga toppar i statistiken för enskilda länder och regioner. Andelen påverkas naturligtvis även av större svenska försäljningar, där året såg större investeringar inom stridsflyg och ubåtar. Sverige fortsätter därmed att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas. För de mindre företagen var exporten något lägre, vilket är naturligt då flera mindre är konsultbolag. Mindre produktbolag låg dock över 70% på export.

Tekniken

En betydande del av omsättningen utgörs av produktutveckling. Ca 20% gick till forskning och utveckling (FoU). Uppskattningsvis hälften av försäljningen till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om krigsmateriel. Andelen produkter som är produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader

Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största icke-nordiska för de små- och medelstora företagen. Norden och Storbritannien är de alltmer stabila marknaderna över tid för företagen.

Läs mer om internationella verksamheten.

Relaterade nyheter