Hoppa till innehåll

Möt Björn Uggla, ordförande för medlemsgruppen för exportkontroll

Business meeting with work on contract

På mötena deltar representanter från cirka 15 medlemsföretag och gruppen har cirka fyra möten per år. Björn berättar mer om dessa möten.
— Vi har en ganska standardiserad agenda. Vi försöker att bjuda in en aktuell person till mötena några gånger per år.

Björn Uggla, Saab. Foto:Lasse Hejdenberg

Han berättar att även ISP, Inspektionen för strategiska produkter, deltar på mötena. Björn menar att det, framförallt just nu, är väldigt bra att ha denna möjlighet att diskutera olika frågor med myndigheten.
— Det finns en viss frustration bland medlemsföretagen vad gäller ISP. Jag har dock en viss förståelse då de har många nyanställda och inte haft en ordinarie generaldirektör sen förra året utan en tillförordnad generaldirektör. Vi märker att handläggningstiden har ökat och klassningsfrågor tar längre tid och det rör i princip alla våra medlemsföretag. Men i denna grupp kan vi ju föra en löpande dialog med ISP.

Björn menar att gruppen är en bra möjlighet att skapa kontakter inom branschen.
— Det är ett bra tillfälle att träffa representanter från de andra företagen för att utbyta erfarenheter Och det blir ett bra nätverk där man känner representanter från de andra företagen.

En annan möjlighet med medlemsgruppen, menar Björn, är att flera representanter samlade bakom en frågeställning ger en större tyngd.
— Om vi som medlemsföretag tycker att något borde förändras så blir det ju en helt annan tyngd om SOFF tar fram en skrivelse skickar in till t.ex. UD/ISP.

Hur tror du att marknaden ser ut år 2025?

— Det är svårt att säga, eftersom läget i världen är så komplext. För 10-20 år sen var det militära hot men idag är det asymmetrisk hot, cyberhot, terroristhot etc., vilket gör det så mycket mer komplext idag. En liten aktör med några drönare kan även påverka de stora länderna. Men jag tror att svensk försvarsindustri kommer att stå sig väl framöver, man har en hög kompetens, anpassningsbar och effektiv. Det ser trots allt positivt ut för svensk försvarsindustri.

Läs mer om SOFF:s medlemsgrupper.
Länkar till aktuella skrivelser och yttranden inom området som gruppen berett:

  • Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder(Ställd till ISP 12 september 2019)
  • Begäran om förtydligande avseende legotillverkning (Ställd till ISP 12 september 2019)
  • Hemställan om regeländringar av det s.k. teknikhöjdsbegreppet (Ställd till Regeringskansliet den 5 april 2018)
  • Hemställan om regeländringar av tillverkningstillstånd för legotillverkning (Ställd till Regeringskansliet den 5 april 2018)
  • Läs även gärna mer om vad som avses med försvarsmateriel.
    Nyttan av försvarsexport – en folder om exportens betydelse för svensk försvarsförmåga

    Relaterade nyheter