Hoppa till innehåll

Möt Miljögruppens ordförande: Maria Tornvall

Maria har en bakgrund inom kemi och har hela sin karriär jobbat med antingen kemi eller miljö. Nu är hon miljöchef på GKN Aerospace och sedan ett par år tillbaka är hon också ordförande i miljögruppen.

Hon berättar mer om gruppens uppgift:
— Vi jobbar med att försöka hantera miljöfrågor som uppkommer, antingen via ASD, via lagstiftning i Sverige eller via medlemsföretagen. Ofta handlar det om att ha ett nätverk för att få hjälp med hur andra företag i branschen hanterat olika frågor, men det är också ett forum för möten mellan företagen och myndigheter vad gäller miljöfrågor.

Som ordförande är Marias uppgift att samordna frågorna, fixa agendor och lyfta frågor som kan hanteras av gruppen.

Hon berättar om de viktigaste frågorna framöver:
— Just nu pratar vi ganska mycket om hur europeisk lagstiftning, kommande eller befintlig, påverkar våra verksamheter. Bland annat så har EU beslutat om ett direktiv för avfall där kraven gäller att man måste redovisa viss information till myndigheter och det kan ju bli problem när vissa av våra produkter faktiskt inte blir avfall utan helt enkelt brinner upp, eller om informationen är skyddad i enlighet med annan lagstiftning.

Hur stärker gruppens arbete branschen?

— Främst genom förebyggande riskhantering. Bestämmelserna inom miljö och kemiska substanser ökar hela tiden och påverkar vår bransch rejält. Om vi kan hantera det nya på ett tidigt stadium tillsammans och dessutom påpeka effekterna av lagstiftningsförslag för beslutsfattare kan vi minska riskerna rejält på hemmaplan.

Samtliga medlemsgrupper
Miljö- och kemigruppen är en av föreningens 13 medlemsgrupper som bl.a. arbetar med avfallsdirektivet och hexavalent krom

Vad ser du som viktigast i gruppens arbete; kunskap, nätverk eller påverkan av regelverk?

— Helheten skulle jag säga. Kunskapen ökar genom att vi hanterar frågorna tillsammans. Nätverket gör respektive medlemsföretag starkare. Genom samarbete och olika infallsvinklar kan vi ta fram fler exempel på hur vi kan påverka lagstiftare och även öka vår egen riskmedvetenhet.

För närvarande följer gruppen hur WFD, Waste framework directive,  implementeras i svensk lagstiftning, REACH och de tillstånd som ges inom hantering av främst hexavalent krom samt löpande även hur Försvarets materielverk (FMV) arbetar med sina kriteriedokument.
Länk till samtliga medlemsgrupper

Relaterade nyheter