Hoppa till innehåll

Möt SOFF:s styrelseordförande Anna-Lena Sörenson

— Det känns väldigt spännande och kul att återknyta bekantskapen med dessa frågor som jag tidigare sysslat med, berättar Anna-Lena.
Hon är i grunden utbildad lärare men har sedan 2002 jobbat på heltid med politik. Inom sin politiska karriär har hon jobbat med bland annat försvarsindustrifrågor, exportkontroll och säkerhetspolitiska frågor.

— Min roll som ordförande blir bland annat att utnyttja det nätverk och de kontakter jag har. Jag tror att jag kan bidra med min bakgrund och kunskap.

Framförallt kring hur politiken fungerar i det här ämnet men också inom exportfrågor.

Men trots att detta är frågor som hon tidigare jobbat med konstaterar hon att läget i dag inte är detsamma.

— Det är ju på sätt och vis en ny karta, med allt som händer i vår omvärld. Inte minst på EU-nivå, med den europeiska försvarsfonden.

— Vi går mot ett större samarbete inom EU. Det ser jag som en utmaning, att hålla och utveckla ställningarna i svensk försvarsindustri. Men också som något väldigt intressant.

Hur ser du på försvarsbranschen i stort?

— Branschen är viktig för Sverige på många sätt. Den innebär många arbetstillfällen men den handlar ju också om hightechutveckling. Att vi hänger med och är ledande i utvecklingen. Men inte bara i försvarsändamål, utan det är ju hightech Sverige kommer att leva på. Detta är det som ligger i framtiden för oss om vi vill vara med internationellt. Dessutom är det viktigt för Försvarsmakten. Branschen förser försvaret med den förmåga som behövs.

Vad blir SOFFs roll i branschen?

— Branschen är ju ständigt i förändring. Begreppet försvarsmateriel förändras och utvecklas hela tiden. Det är så mycket mer än bara kulor, krut och kanoner. Det handlar mycket om tjänster och IT frågor. SOFF har därför en väldigt stor betydelse för de mindre och medelstora företagen. De mindre företagen blir ju en underleverantör till de större företagen, vilket är lika viktigt även från andra hållet. De större företagen är beroende av de mindre företagen som kan förse dem med de produkter och tjänster som de behöver.

Anna-Lena menar att SOFF kan fungera som en mellanhand mellan företagen men också som en aktör för att stärka branschen i stort.

— Jag tror att det är viktigt att vi kan göra en insats där, att små och medelstora företag känner sig bekväma med medlemskapet hos oss och känner att vi kan stötta, upprätthålla och hjälpa dem att utvecklas. Tillsammans kan vi hjälpa varandra. Tillsammans är vi starka.

Vad tror du om säkerhetsmarknaden och branschen år 2025?

— Jag tror att, till dess, är det väldigt viktigt att vi har förmåga att erbjuda i det internationella samarbetet. Att vi kan vara med där och att vi har format våra regelsystem på ett sånt sätt så att vi faktiskt kan delta. Det tror jag är viktigt för branschens utveckling, men också för att försvaret ska kunna hålla en god försvarsförmåga.

Relaterade nyheter