Hoppa till innehåll

RISE: ”Vi måste tänka kompetens, dela kunskap och arbeta tillsammans”

RISE, Research Institute of Sweden, jobbar på uppdrag från staten med att bygga upp och förmedla kunskap till industrin för ökad konkurrenskraft och driva förnyelse och utveckling i samhället.

Ett av dessa uppdrag som RISE jobbat med under våren är på initiativ av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Regeringen har drivit ett antal samverkansgrupper kring olika viktiga industrifrågor där de bl.a. kommit fram till att det inom cybersäkerhet finns bra kompetens och erfarenhet men att den är splittrad och utspridd. En cybersäkerhetsnod skulle kunna vara lösningen på detta problem och RISE fick i uppdrag att undersöka frågan.

– Regeringens samverkansgrupp kom fram till att det behövs en ökad samverkan inom cyberområdet mellan olika aktörer. Vår uppgift på RISE var att i en förstudie ta reda på: Hur ser behovet ut? Hur skulle det fungera? Hur utformar vi en sån här nod?

Jenny Sperens, RISE om en cybersäkerhetsnod.

Genom dialogmöten med en mängd olika aktörer från industrin, olika branscher och organisationer identifierade RISE 14 olika behov som kan hanteras i en nationell nod. Jenny berättar om några av dessa:

– Security by design är en av sakerna vi måste jobba med. Redan i innovationsstadiet måste man ha med sig tankar och planer på hur man ska jobba med säkerhetsfrågor, både informationssäkerhet och cybersäkerhet. En nationell nod kan synliggöra och skapa miljöer och arenor för kunskapsutbyte där man som bolag kan få hjälp att hantera dessa frågor.

En annan del som tydligt kom fram i dialogmötena var behovet av utbildning och kompetensutveckling.

– Ökad samverkan för att dela och utbyta kompetens är en stor del av noden. Internationellt öka Sveriges deltagande i EU:s kompetensutvecklingssatsningar och nationellt skapa tätare dialog mellan utbildare och behovsägare för att möta industrins behov.

Men själva huvudsyftet med noden, förklarar Jenny, är att öka samverkan mellan olika aktörer;. Effektivt kunna utbyta kunskap inom cybersäkerhetsområdet för att accelerera innovation.

Hur tror du att det ser ut år 2025? Har vi en säkrare marknadsplats i Sverige då? 

– Det måste vi ha. Både för internationella bolag, men också en gynnsam marknad för de svenska säkerhetsbolagen. Sverige måste vara en ”go to” marknad. Ett säkert ställe att vara på. För att komma dit måste vi tänka kompetens, dela kunskap och arbeta snabbt tillsammans. Det är först när vi förstår att vi måste göra det tillsammans som vi har en chans på den internationella marknaden.

 

SOFF har genom medlemsgruppen för Cyberförsvar fört en dialog med RISE om studien, bl.a. om behoven inom cyberkompetens och innovation. En viktig fråga har även varit kopplingen mellan en cybersäkerhetsnod och det cybersäkerhetscenter som regeringen den 21 januari 2019 aviserade i regeringsdeklarationen.

SOFF har även lämnat ett yttrande om inrättandet av ett cybersäkerhetscenter. 

Relaterade nyheter