Hoppa till innehåll

Möt Björn Karlsson, ny ledamot i SOFF:s styrelse

Vad har du för förväntningar?
– Jag förväntar mig ett aktivt styrelsearbete där vi försöker skapa förutsättningar för en ännu starkare svensk försvarsindustri. Det ska bli spännande att lära känna den namnkunniga styrelsen, men framförallt att få chansen att sätta mig in i fler medlemsföretag och deras situationer.

Vilka är de stora utmaningarna för branschen?
– Min personliga bedömning är att vi står inför en av de största positiva utmaningarna i modern tid. Just nu förändras marknaden på ett sätt som skapar stora möjligheter. Morgondagens tydliga kravbild är att betydligt snabbare kunna leverera modern försvarsförmåga och effekt. Samarbete blir en överlevnadsfaktor och slutanvändaren hamnar i knivskarpt fokus. Mot denna bakgrund ligger branschens kanske största utmaning. Ju snabbare förändringen går mot ett fördjupat industriellt samarbete och specialisering, desto större framgång har vi. Huvudingredienserna i detta, eftersom kompetens och innovationskraft redan är tillsatta, är förtroende och tillit.

Björn Karlsson, MilDef

Hur ser du på SOFF:s roll?
– Vårt huvudsyfte är naturligtvis att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk försvars- och säkerhetsindustri. SOFF:s internationella arbete är av stort värde för att lösa den uppgiften. Att effektivt koppla ihop marknadens aktörer, politiskt, militärt, myndighetsmässigt och industriellt, är också otroligt viktigt. Den frågan bearbetas både ur ett globalt och nationellt perspektiv. Jag tror att SOFF som förening är som mest värdefull när vi arbetar för att samtliga aktörer – inklusive utländska försvarsföretag som önskar exportera till Sverige eller hitta andra samarbetsformer – ska ges möjligheten att tävla på lika villkor. Svenska försvarsföretag är svårslagna och svensk försvarsförmåga är internationellt respekterad.

Vilka möjligheter har föreningen?
– Det görs ett stort arbete idag som ger önskad effekt. Kraften från en dynamisk och bred industriell bas med mer än 100 medlemsföretag är imponerande och SOFF kanaliserar den väl. Självklart finns det också outnyttjad potential, inte minst för att skapa bättre draghjälp åt de mindre försvarsföretagen som kanske är allra bäst lämpade att snabbrörligt formera nya samarbeten för att möta morgondagens krav.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Bra fråga! Min röst i styrelsen ska förhoppningsvis representera de mindre företagen väl och se till att deras unika värde får utrymme i diskussionerna.
Med en civil bakgrund inom mjukvara och hårdvara hos nyskapande svenska företag, har jag en stark tro på Sveriges internationella konkurrenskraft. Stormaktstiden för Sverige är inte över. Denna okuvliga framtidstro hoppas jag hjälpa till att sprida.

Relaterade nyheter