Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2018

  Arthur Mod C Korea

Några viktiga resultat från året 2018:

Omsättningen

Den totala omsättningen 2018 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgår till 37 miljarder kronor (37 450 mkr). Försäljningen bedöms ökat med anledning av en svag svensk krona och ökade investeringsmönster hos kunder.

Medarbetare

Antalet anställda hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2018 till ca 28000 medarbetare.

Exporten

Exporten utgjorde ca 64% av den totala omsättningen. Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka större projekt, något som kan ge tillfälliga toppar i statistiken för enskilda länder och regioner. Andelen påverkas naturligtvis även av större svenska försäljningar, där året såg större investeringar inom stridsflyg och ubåtar. Sverige fortsätter därmed att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas.

Tekniken

En betydande del av omsättningen utgörs av produktutveckling. Ca 21% gick till forskning och utveckling (FoU). Uppskattningsvis hälften av försäljningen till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om krigsmateriel. Andelen produkter som är produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader

Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största icke-nordiska för de små- och medelstora företagen. Norden och Storbritannien är de alltmer stabila marknaderna över tid för företagen.

Läs mer om internationella verksamheten.

Relaterade nyheter