Hoppa till innehåll

Försvarsberedningens rapport: Höga ambitioner, ny försörjningsstrategi

SOFF välkomnar att beredningen är tydlig med försvarsföretagens roll att bygga förmåga. Rapporten understryker att det är ”av vikt att fortsatt ha en i Sverige verksam försvarsindustri som utvecklar och producerar kvalificerad försvarsmateriel”.

Vi välkomnar också att Försvarsberedningen anser att det bör utformas en materielförsörjningsstrategi för försvaret av Sverige. Vi noterar att rapporten vill att inriktningen för företagens roll tydligare beaktar kraven på försörjningstrygghet och förändrade internationella förutsättningar som t.ex. etableringen av den europeiska försvarsfonden (EDF).

Det är bra att rapporten är tydlig med att det svenska försvaret ska försörjas med de förmågor, både tjänster och materiel, som behövs för operativ effekt.
Däremot är rapporten otydlig i ett antal frågor. Exempelvis om Europeiska försvarsfonden där rapporten dels konstaterar att den ”ska stödja förmågeutveckling och forskning” (s. 53) samtidigt att den ”ska främja och effektivisera europeisk försvarsindustri” (s. 313). Försvarsföretagen är garanten för att bygga svensk försvarsförmåga. Effektiv försörjning skapar förmågeutveckling.

Teknik och kunnande – betydelsen för operativ förmåga

Det är viktigt att regering och riksdag ser hur försvarsföretagen bygger förmåga tillsammans med andra och att också det samarbetet bygger säkerhetspolitiska relationer. Försvarsföretagen är en hörnsten för internationella samarbeten och en framgångsrik svensk säkerhetspolitik.

Nu återstår viktigt arbete. Förmåga byggs över tid. Utveckling kräver planering. SOFF:s medlemmar garanterar Sveriges operativa förmåga. Vi står redo att bidra. Det är oroande att inte beredningen kunde leverera tillsammans. Marknaden behöver långsiktighet och klara regler.

Länk till Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 (Ds 2019:8)

Länk till gällande Materielförsörjningsstrategi

Länk till Inriktningsbeslut med nu gällande principer för materielförsörjning (s. 86)

Relaterade nyheter