Hoppa till innehåll

”Det finns ett stort intresse från tjänstebolagen”

Både Försvarsmakten och FMV, Försvarets materielverk, köper en stor del konsulttjänster från tjänsteleverantörer.

– FMV gjorde ett strategiskt val för ca 10-15 år där man förlitade sig mer på industrin kring det tekniska kunnandet, inom vissa tekniska områden. Nu köper FMV in en stor del tjänster från konsulter, för att kunna skriva de tekniska specifikationerna som krävs vid upphandlingar, berättar Jaime Rico som annars är affärsområdesansvarig för Försvar & Säkerhet på medlemsföretaget Rejlers.

Han menar att trots att man ofta pratar om leverans av annan hårdvara, såsom stridsvagnar och metall, så är tekniska konsulter en väldigt stor del av branschen.

Tjänstegruppen startade för två år sedan något som kallas för Branschdag – Tekniska konsulter.

– Den största bedriften är att branschen tillsammans med FMV tagit fram den här dagen. Det finns ett stort intresse från tjänstebolagen att få träffa FMV och föra en väldigt öppet, rak och konstruktiv dialog.

Årets Branschdag: Tekniska konsulter hålls den 7e november. I år kommer fokus att ligga på frågan kring kompetensförsörjning.
– En av våra viktigaste uppgifter framöver är att få resurser till branschen. Att bygga upp försvarsbranschen och slutligen Försvarsmakten. Vi måste få folk att vilja jobba med det här. Jag tror att vi måste spela på att man inte måste ha uniform på sig för att hjälpa till att bevara Sveriges fred, säger Jaime Rico.

Han berättar om en en annan av de större frågorna framöver.
– Från den 1 januari kommer Försvarsmakten få tillbaka möjligheten att själva kunna upphandla. Det kommer innebära en förändring för oss. Det blir viktigt att samverka med Försvarsmakten och ha samma dialog med dem som vi haft med FMV.

År 2025 – ett år föreningen blickar och målsätter mot i verksamheten – hoppas tjänstegruppens ordförande på att detta samarbete har utvecklats.
– Jag hoppas att vi är ännu mer integrerade med FMV och Försvarsmakten än idag. Att vi har en större samverkan kring rekrytering och utveckling och att vi har hittat former för att möta kompetensförsörjningen.

Fakta:
• Jaime Rico är ordförande i Tjänstegruppen. En av SOFFs tolv medlemsgrupper.
• Tjänstegruppen bildades för cirka sju år sedan och har idag 36 representanter från medlemsföretagen.

Relaterade nyheter