Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF 2019

Sverige behöver möta destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Skyddet av samhällets funktionalitet vilar på ett stort antal aktörer som tillsammans skapar en säkerhetsstruktur som ökar förmågan att försvara samhället. Årets tidning tar upp aktuella ämnen inom cyberförsvar och försvaret av Sverige - och vill öka kunskapen om hur vi tillsammans kan bidra till stärkt förmåga.

För att nyttja Sveriges samlade resurser och effektivt försörja förmågan att skydda samhället måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet. Tidningen illustrerar hur säkerhets- och försvarsmarknaden kan möta samhällets behov och hur nya lösningar kan skydda samhället.

SOFF:s tidning 2019 belyser bl.a.

Framtidens teknik ställer krav på snabba beslut – forskningschef Rickard Stridh, Försvarsmakten, om tekniska utvecklingen.

Försvarets utvecklingsbehov – generalmajor Michael Claesson, Försvarsmakten

Luftarenan och A2ADCarl Bergqvist, chef för Flygvapnets 72. stridsflygdivision

SOFF:s tidning 2019 – ”Svensk förmåga i en osäker omvärld”

Sveriges it-säkerhetsskuldDag Hartelius, generaldirektör Försvarets radioanstalt (FRA)

Vad innebär EU:s cybersäkerhetsaktDag Ströman, verksamhetschef på Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC)

Försvarsmaktens pilotprojekt med cybersoldater – överste Patrik Ahlgren, sektionschef för cyberförsvar i Försvarsmaktens ledningsstab

Säkerhetsskydd och de nya kravenMartin Waern, SRS och ordförande SOFFs medlemsgrupp för säkerhetsskydd

Upphandling av komplexa systemMarie Louise Rösiö, chef C2 Lednings-systemmateriel, Försvarets materielverk (FMV)

Gripen – the smart fighter bidrar till säkerhetJoel Olofsson, Aircraft Manager Gripen Support, Försvarets materielverk (FMV)

Läs hela tidningen här.