Hoppa till innehåll

Stärker branschen och främjar samarbete

Våra medlemsföretag skapar värde för Sverige och skyddet av samhället.

Men vilket värde skapar föreningen för företagen och dess kunder och partners?

Föreningen har intervjuat några medlemsföretag och sammanställt de viktigaste nyttorna med medlemskap i en folder.

 

Några av slutsatserna i foldern

Medlem i SOFF: Stärker branschen
och främjar samarbete

• Föreningen vet på ett mycket tidigt stadium vilka problem som rör sig på dagordningen för beslutsfattare och företag och vilka organisationer och individer som är viktiga i den politiska processen. Denna kollektiva kunskap kompletteras av en kultur av kunskapsdelning inom föreningen. Detta ökar informationen som sökes och användningen av den.

• Föreningen är en pålitlig och långsiktig partner som engagerar oss i marknadens behov. Vi står för ansvarsfulla affärer och aktiviteter. Värdet av ett gott rykte får inte underskattas, varken för enskilda medlemmar eller för branschen. En effektiv förening är en viktig dialogpartner på uppdrag av sina medlemsföretag.

• Föreningen identifierar utmaningar och beskriver konsekvenser av politiska åtgärder. Vi följer upp och ser till att beslutsfattarna förstår hur en effektiv försörjning av samhällets skydd och försvar skapas.

En effektiv förening har bra nätverk

• Föreningen har en omfattande kunskap om branschen eller kan skapa tillgång till sådan kunskap. Kunskap vi förmedlar till beslutsfattare.

• Vi samverkar med myndigheterna för att möta ömsesidiga brister, inte minst insikt och kunskap
om hur myndigheterna påverkar företagen. Vi identifierar nya utmaningar och föreslår proaktivt
lösningar.

• Våra rekommendationer bereds och stöds av de bästa kunskaperna som samlats in från våra
medlemmar. Detta hjälper till med bedömningar av kostnader och fördelar med olika förslag.

• Vi samarbetar aktivt med andra föreningar för att minimera områden som skiljer och maximera områden där vi har en gemensam grund.

• Vi arbetar nära myndigheterna för att skapa insikter, kunskaper och nätverk
för att överbrygga marknadsutmaningar.

• Gemensamt i föreningen ges företagen en långsiktigt effektiv möjlighet att konstruktivt föra dialog
med beslutsfattare.

Läs mer om medlemskap i föreningen

Relaterade nyheter