Hoppa till innehåll

Freda försvarsförmågan från politisk taktik

Sedan 1552, när Anders Krutmakare fick i uppdrag att etablera ett bruk för svartkrut, har företag varit en viktig del i att skapa och utveckla den svenska försvarsförmågan. I över trettio år har dessutom föreningen stärkt branschens roll och förtydligat den relation och nytta som företagen har för vårt försvar. En viktig lärdom är att försvaret av Sverige måste utvecklas i en atmosfär med brett parlamentariskt stöd. För när det gäller försvaret och skyddet av Sverige är vi alla gemensamt ansvariga – och besluten som fattas av politiker, hos myndigheter eller hos företag kan få långsiktiga konsekvenser.

Samtidigt pågår en påverkan mot Sverige. Ibland ökar det stegvis men det är ibland ändå svårt att peka ut källan till störningen. Oavsett om det är psykologisk krigföring, attacker mot våra digitala system eller försök att polarisera grupper. Tillsammans behöver vi utvärdera dessa hot mot vår säkerhet och försöka förutse vad de som ska skydda och trygga samhället kommer att behöva.

Min poäng är att det är svårt att skapa förutsättningar för en trovärdig försvars- och säkerhetspolitik om debatten i media får rubriker som ”bingo-politik” eller ”brask-lappar” som senare ebbar ut i otydlighet. I synnerhet nu efter valrörelsen är det viktigt att försvarsförmågan inte blir en scen för taktiska utspel. Effekterna kan annars bli långtgående. Här finns en möjlighet till ledarskap när Försvarsutskottet inom kort samlar nyvalda ledamöter.

Som förening är syftet med SOFF att samla branschen för att tillsammans i försvarsfamiljen bidra till att stärka vår säkerhet och vårt försvar. Vi skapar mötesplatser för utbyte av idéer och kunskaper. Det är så vi vill bidra – för det handlar om vår vilja till att lyssna, förstå och tillsammans ta ansvar.


Robert Limmergård
Generalsekreterare

Länk till nyhetsbrevet 2018:5

Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Relaterade nyheter