Hoppa till innehåll

V: ”Sveriges vapenexport till diktaturer måste stoppas”

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en rimlig nivå på försvarsforskningen i förhållande till försvarsbudget?
– Vi menar att forskning, i synnerhet kring säkerhetspolitiska och fredsfrämjande åtgärder, är viktigt. Vi är positiva till ett ökat internationellt samarbete och har motionerat om detta i riksdagen. Försvarsberedningen håller just nu på att ta fram ett förslag på riktning för det militära försvaret. Där kommer att göras en uppskattning av behov och kostnader. Vi avvaktar därför beredningens förslag, säger Lotta Johnsson Fornarve, V, ledamot i försvarsutskottet.

92 procent av de europeiska utvecklingsprogrammen är fortsatt nationella. Hur vill ni se att Sverige engagera sig i de europeiska utvecklingsprogrammen?
– Den internationella forskningen är viktig. Vi menar dock att det finns lämpligare forum än via till exempel EDIDP, som är en del av den europeiska försvarsfonden. Vi motsätter oss den militarisering som nu pågår av EU och vill varken bidra till att luckra upp Sveriges militära alliansfrihet eller till att bygga en än mer militariserad union. Vi har dock motionerat i riksdagen om att berörda myndigheter ska få i uppdrag att särskilt arbeta för ett ökat internationellt forskningsutbyte kring säkerhetspolitiska frågor och fredsfrämjande insatser.

Den 31 december 2015 avvecklades Försvarsexportmyndigheten, FXM, som hade till uppgift att främja svensk försvarsexport som är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Hur vill ni utveckla försvarsexporten?
– Vänsterpartiet vänder sig främst mot vapenexport till diktaturer och stater som begår omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Sverige exporterar idag vapen till en rad diktaturen. Vapen som på Filipinerna kan användas för att förtrycka och döda den inhemska befolkningen i tiotusentals. I Saudiarabien används med stor sannolikhet svensk krigsmaterial i kriget i Jemen. Ett krig som av FN betraktas som en humanitär katastrof, med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Den svenska vapenexporten till dessa länder måste helt stoppas. Vapen slukar dessutom enorma resurser som annars hade kunnat användas för att finansiera skolor, sjukvård och infrastruktur.
Det nya lagförslaget innebär visserligen en skärpning som försvårar export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter kränks. Dock saknas fortfarande ett kriterium som uttryckligen förbjuder Sverige att exportera krigsmateriel till ofria länder och diktaturer. Om Sverige med trovärdighet vill gå i spetsen för fred och nedrustning i världen så måste vi helt sluta beväpna diktaturer annars blir vi inte trovärdiga. Vänsterpartiet vill se ett verkligt stopp för exporten av krigsmateriel till diktaturer. Därför kräver vi att demokratikriteriet utformas som ett ovillkorligt hinder för vapenexport.
Behovet av en skärpt lagstiftning som förhindrar export av vapen till diktaturer är uppenbart. Sveriges regelverk för export av krigsmateriel behöver förändras i grunden och Vänsterpartiets mål är tydligt – vi vill se en värld i fred, utan vapen. Därför menar vi att Sveriges vapenexport på sikt helt ska avvecklas.

Läs även intervjuerna med övriga partier inför valet.
SOFF har tidigare även intervjuat partierna om cybersäkerhet, internationella samarbeten och försvarsforskning.

Relaterade nyheter