L: ”Inga planer på att öka forskningsandelen av försvarsanslagen”

Inom tio år vill Liberalerna att försvarsanslagen ska uppgå till två procent av BNP. Men några planer på att öka forskningsandelen finns inte, säger Allan Widman från Liberalerna.

I förhållande till försvarsbudget investerar de europeiska länderna avsevärt mindre än Kina, Ryssland och USA på försvarsforskning. Vilken är en rimlig nivå på försvarsforskningen i förhållande till försvarsbudget?
– Vi har idag inga planer på att öka forskningsandelen av försvarsanslagen. Liberalerna har emellertid budgeterat för att försvarsanslagen inom tio år ska uppgå till två procent av BNP, säger Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet.

92 procent av de europeiska utvecklingsprogrammen är fortsatt nationella.
Hur vill ni se att Sverige engagera sig i de europeiska utvecklingsprogrammen?

– Det är vår uppfattning att Sverige bör delta aktivt i fler sameuropeiska utvecklingsprojekt. Hittills har regeringen visat ett svalt intresse för den nya utveckling som pågår inom unionen.

Den 31 december 2015 avvecklades Försvarsexportmyndigheten, FXM, som hade till uppgift att främja svensk försvarsexport som är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Hur vill ni utveckla försvarsexporten?
– Liberalerna anser att FXM bör återupprättas. Det gynnar både transparensen och våra exportmyndigheter.

Läs även intervjuerna med övriga partier inför valet.
SOFF har tidigare även intervjuat partierna om cybersäkerhet, internationella samarbeten och försvarsforskning.