Statsunderstödda cyberattacker – sammanställning av publika rapporter

Cyberhoten mot Sverige beskrivs som alltmer allvarliga och kvalificerade. Det rör sig huvudsakligen om angrepp från stater och statsunderstödda aktörer.
De har till sitt förfogande stora resurser och de riktar in sig på kunskap, teknik och innovationer.

Försvars- och säkerhetsområdet är särskilt utsatt. Det är i grunden naturligt mot bakgrund av produkternas karaktär.

För företagen i Sverige är det dock en särskilt stor utmaning eftersom företagen - samtliga utan svenskt statligt ägande - lägger närmare 18 procent av sin omsättning på forskning- och teknikutveckling.


För att öka medvetenheten och kunskapen på området samlar föreningen (på svenska)  länkar till intressanta och relevanta publikationer. Intresset för samlingen har varit stort. Därför har vi nu även sammanfattat publikationerna på engelska. Sammanställningen exemplifierar med Kina, men agerandet följer ett mönster från flera andra länder.

Inom föreningen arbetar medlemsgruppen för cyberfrågor särskilt med att öka medvetandet om de digitala riskerna – men även visa på de lösningar och möjligheter som finns. Företagen i Sverige ligger långt fram med kunnande inom flera områden.

Länk till sammanställningen.