Hoppa till innehåll

Certifiering viktigt för företag verksamma i konfliktområden

Länge fanns det begränsade regleringar kring hur privata säkerhetsföretag kunde agera utomlands. Men efter flera allvarliga incidenter – exempelvis när anställda på det amerikanska säkerhetsföretaget Blackwater öppnade eld mitt i Bagdad och dödade 17 samt skadade 20 civila – togs Montreux-dokumenten fram 2008 och fröet till det som idag är ICoCA, (International Code of Conduct Association), började gro.

I ICoCA:s uppförandekod betonas hur de privata säkerhetsföretagen förväntas agera i konfliktområden, framför allt med avseende på mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Idag kräver amerikanska utrikesministeriet, en rad länder, internationella organisationer och multinationella företag att säkerhetsföretag är medlemmar i ICoCA för att kunna delta i deras säkerhetsupphandlingar.

I Sverige kräver UD:s säkerhetsenhet att de säkerhetsföretag som ska vara med i deras upphandlingsprocesser är ICoCA-certifierade.
– Ofta agerar de privata säkerhetsföretagen i sönderfallande stater där det finns ett makt- och lagvakuum. Vi vill säkerställa att de företag vi kontrakterar uppfyller den uppförandekod som finns, säger Jonas Westerlund på UD, som representerar Sverige i ICoCA:s styrelse.
Han fortsätter:

Frederik Lundborg, vice vd på Scandinavian Risk Solutions
Frederik Lundborg, vice vd på Scandinavian Risk Solutions

– ICoCA är ett unikt exempel på samarbete mellan industrin, det civila samhället och regeringar där man på frivillig basis går samman för att lösa en utmaning utan internationell reglering.

Sju länder, 24 civilsamhällesorganisationer och 91 företag är i dag medlemmar. Än så länge har 12 säkerhetsföretag blivit certifierade av ICoCA. Två av dem är svenska, SRS och Vesper Group.
– En central komponent i ICoCA är respekten för mänskliga rättigheter, och det tror jag kommer bli en hygienfaktor snart. Det är lite som miljöarbetet var för 20 år sen. Då fanns det ett fåtal ”ambassadörer” som tyckte det var viktigt, och nu är det helt naturligt att alla organisationer måste kunna visa upp en miljöpolicy. Lika viktigt kommer det bli att visa upp en anpassad säkerhetspolicy, säger Frederik Lundborg, vice vd och delägare på SRS.

Men hur mycket påverkan – direkt eller indirekt – kan ett svenskt säkerhetsföretag ha utomlands? Mer än man kanske tror vid en första anblick, menar Frederik Lundborg.
– Det är lätt att tro att man inte har någon påverkan på de mänskliga rättigheterna, men det handlar om att förstå sin omvärld. När vi jobbar i exempelvis Somalia bor vi på camper som drivs av privata företag med annorlunda arbetsmiljö och villkor än vad som är vanligt i Sverige. När vi åker med en kund som ska göra ett besök någonstans i regionen, kör vi genom städer och byar, har vi också en påverkan på lokalsamhället då människor och boskap kan behöva flytta på sig, säger han och fortsätter:
– Vi har samma måttstock överallt. Gör vi fel där ute är vi lika ansvariga här hemma och vice versa. Det hänger ihop. Det är inte fria molekyler. Att vara ICoCA-certifierade gör att vi måste tänka efter och kvalitetssäkra i alla led och undersöka vilken direkt eller indirekt påverkan vi har inför alla uppdrag – och det är superbra!

Frederik Lundborg tror att det i ICoCA finns potential att hjälpa bolag, stora som små, att bli bättre.
– För oss var det en väldigt positiv process att bli certifierade. Det ger oss en kvalitetsstämpel på att vi tänker och jobbar rätt, och det ger oss ett visst ramverk att följa. Sen är det kostsamt, så det finns en utmaning i att få även de små säkerhetsbolagen utomlands att certifiera sig. Det finns en risk att det här blir en liten klubb för de stora drakarna annars, och det gynnar inte konkurrenssituationen.

Jonas Westerlund till höger i bild under tidigare uppdrag i Afghanistan där ett svenskt privat säkerhetsföretag stod för livvaktsskyddet (livvakterna finns ej med på bild)

Jonas Westerlund håller med om att det finns en utmaning i att få mindre bolag i tredje världen att ansluta sig, och att man försöker hitta en lösning på den problematiken. Som representant för Sverige i ICoCA:s styrelse har han lyft frågan om feministisk utrikespolitik, och fått gehör för den samma.
– Vi har sett till att man nu har ett antal genderverktyg med sig när man gör tillsynsbesök på plats. Vi har också sett till att man har en dialog med kvinnliga folkrörelser, och att man jobbar mot sexuella trakasserier.

Vad tror du om ICoCA:s framtid?
– Jag tror att ICoCA kommer bli en internationellt erkänd standard där uppförandekoden följs av privata säkerhetsföretag. Och jag tror att fler regeringar och företag kommer bli medlemmar.

 

Länkar

Montreux-dokumenten

Läs mer om hur certifieringen går till

Relaterade nyheter