Hoppa till innehåll

SOFF välkomnar sju nya medlemsföretag inom cyber, säkerhet och försvar.

De sju nya medlemmarna är företag som alla arbetar tätt tillsammans med polis, försvaret eller samhällsviktig verksamhet för att lösa problem.

Foreseeti utvecklar och marknadsför mjukvara för threat modelling och strukturell risk hantering av IT-infrastruktur.

Granqvist Sportartiklar tillverkar handskar till skidåkare i världseliten, försvaret, poliser och brandmän.

MIPS utvecklar hjälmar för yrkesmässigt bruk, exempelvis militär- och polishjälmar samt i hjälmar till räddningstjänsten. Idag främst till markstyrkor och flygvapen.

Ninac Holding är en konsult inom handel med amerikanska försvaret som hjälper svenska försvarsföretag att etablera sig i USA.

Nixu är ett IT-säkerhetsföretag som jobbar med att hålla det digitala samhället säkert och hjälper verksamheter att digitalisera på ett framgångsrikt och säkert sätt.

Pitch Technologies är ett ledande företag för utveckling av programvara för distribuerad simulering.

Tutus erbjuder certifierade och godkända kryptolösningar för kommunikation där kraven på säkerhet är avgörande.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en ideell förening och branschorganisation med närmare 100 medlemmar som verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte. Marknaden för samhällssäkerhet har växt med i genomsnitt åtta procent de senaste åren. Även försvar – och specifikt cyberförsvarsområdet – är en marknad som är inne i en stor förändring.

Läs mer om medlemskap.

Relaterade nyheter