Hoppa till innehåll

På onsdag är det dags för årets Cyberförsvarsdag

Det enorma intresset visar på betydelsen av dialog mellan offentliga och privata aktörer för att förstå och vidta åtgärder för att stärka skyddet av vårt digitala samhälle. Branschen har kunnande och insikter, inte minst om tekniska verktyg. Behovet av att förstå hot och risker ökar. Eftersom våra utmaningar är mångfacetterad, måste vi arbeta tillsammans för att skydda det som ska skyddas och hjälpa varandra att hantera de risker som vi känner till – och framför allt det vi inte vet.

På programmet återfinns talare såsom försvarsminister Peter Hultqvist, moderaternas talesperson Beatrice Ask, tf generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Nils Svartz, Försvarsmaktens CIO Fredrik Robertsson, generaldirektören för Försvarets Radioanstalt (FRA) Dag Hartelius, Säkerhetspolisen (Säpo) biträdande generaldirektör Charlotte von Essen samt generaldirektören för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Erik Wennerström.

 

I höst är det tid för vår Cyberkompetensdag. SOFF:s medlemsgrupp för cyberfrågor har identifierat IT-säkerhetskompetens som vår viktigaste fråga. Vi hoppas att vi träffas även då!

Länk till 2018 års Cyberförsvarsdag.

Mer om SOFF:s cyberarbete.

 

Relaterade nyheter