Hoppa till innehåll

”Omvärlden har blivit mer komplex”

Försvarsföretagsdagarna den 5-6 december kommer han att ge åhörarna en bred bild av de olika företeelser i vår omvärld som påverkar säkerhetsläget. Som händelser i närheten, från Brexit i nutid till den olagliga annekteringen av Krim 2014, som än idag påverkar Sverige.

– Jämfört med för ett antal år sedan så ser vi att omvärlden har blivit mer komplex – och mer osäker. Det handlar naturligtvis om vad som händer i Sveriges närområde, men även ämnen som informationssäkerhet, hybridkrig och terrorism, säger Gunnar Karlson.

Gunnar Karlson, Must
Gunnar Karlson, Must, beskriver omvärlden inför nästa veckas Försvarsföretagsdagar

Han understryker dock att globaliseringen i stort påverkar vårt säkerhetsläge – liksom händelser som sker långt utanför Sveriges gränser. Från Kinas utveckling, till nuläget i Mellanöstern och Norra Afrika där det finns delar som direkt påverkar vad som händer i Europa.

– Vi lever med ett terroristhot som finns där hela tiden – men som ständigt ändrar karaktär. Det ställer krav på oss att fortsätta jobba framåt.

Hybridkrigföring är ett annat modeord, men som Mustchefen konstaterar är långt ifrån nytt.

– Däremot används nya metoder idag. Vi ser tydligt hur aktörer snabbt kan samordna hela statens resurser till militära resurser från diplomati och ekonomi. Cyberaktiviteter och underrättelse är exempel på metoder som kan användas för att hota oss idag.

Liksom påverkansoperationer, som inte heller är någon ny metod med som kan påverka oss på ett nytt sätt och i helt annan utsträckning jämfört med tidigare.

– Digitaliseringen skapar enorma möjligheter men också risker. Hela teknikutvecklingen innebär att många måste ha en förståelse för det här; från beslutsfattare som behöver ha den grundläggande förståelsen, till personal som har den djupa kunskapen, menar Gunnar Karlson.

Medvetenheten om riskerna har ökat i samhället, upplever han, men utvecklingen går väldigt fort. Därför duger det inte att säga att ”vi kan hantera detta just nu”.

Gunnar Karlson konstaterar att Must har ett ansvar för att beskriva och förstå den nya omvärlden och de utmaningar den innebär, men också för att stärka säkerheten:

– Vi kan inte ha kunskap om allt – men det är nödvändigt för oss att arbeta så att vi kan ha koll på vad som händer så långt det går. Och vi måste vara flexibla, för hoten följer sällan vår organisations uppdelning.

 

Relaterade nyheter