Hoppa till innehåll

Limmergård: Företagen en viktig resurs för samhällssäkerheten

Det konstaterar Robert Limmergård som är generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Vi ser en stor skillnad mot för tiotalet år sedan. Nu inkluderas våra företag tidigt i säkerhetsprojekt som syftar till att skydda och säkra upp viktiga samhällsfunktioner. Och det är ju helt naturligt då det oftast är privata företag som sedan kommer leverera de olika säkerhetssystemen.

– De hotbilder mot samhället som skapar behov av ett ökat skydd är allt ifrån extrema väder som kan slå ut funktioner till aktörsstyrda angrepp, organiserad brottlighet och terrorism.

– Det viktigaste i ett fungerande samhälle är att medborgarna kan känna förtroende och tillit. Den tilliten bygger i stor utsträckning på att viktiga funktioner kan säkras från större störningar, förklarar Robert Limmergård.

Han ser några större trender i samhället som påverkar säkerhetsarbetet:

 • Mängden av tillgänglig information och data ökar snabbt och uppkoppling sker av alltfler funktioner. Det skapar större risker för olika attacker. Samtidigt ger den ökade datamängden stora möjligheter för att öka säkerheten för medborgarna, exempelvis genom att räddningstjänsten snabbt kan få noggrann position vid olyckor till sjöss.
 • Människans roll i händelseförloppen förändras. Tidigare var det människor som analyserade information och drog slutsatser. Nu finns digitala analys- och beslutsstöd vilket ställer andra krav. I det läget blir människan den svaga länken som genom en felaktig knapptryckning skapar oreda, eller tar med virus in i nya IT-system via ett usb-minne etc.
 • En del ny teknik är svår att förstå de långsiktiga konsekvenserna av. Det blir svårt att överblicka konsekvenser i utvecklingssteg 2 eller 3 framöver, exempelvis så förändrar ”big data” mycket i samhället vi inte kan överblicka idag.

Teknikutveckling inom säkerhet
Nya tekniker utvecklas ständigt för olika säkerhetslösningar och Robert Limmergård tror att de viktigaste kommer att vara:

  • Förmågan att analysera och förstå insamlade data och dra rätt slutsatser.
  • Autonoma farkoster, exempelvis obemannade drönare som inspekterar elledningar i skogen eller håller koll på kusterna och hjälper sjöräddningen.
  • Alltfler uppkopplade enheter och personer som ger stora möjligheter för de som har en uppgift att utföra. Samtidigt blir utmaningen att se till att rätt person får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle.
  • Förbättrad bildhantering som ger möjligheter att nyttja information som kommer in för att förebygga och upptäcka sårbarheter och att vid reella händelser få underlag för rätt beslut.

Säkerhet i flera dimensioner
Allt bärs fram av ett snabbare informationsnät som i sig självt måste byggas både robust och säkert. Robust för att se till att installationer håller för extrema väder, att alternativ finns om något slås ut etc. Säkert genom att se till att rätt personer får ta del av informationen.

Att säkerhetsaspekterna blivit allt viktigare märks tydligt.
Att säkerhetsaspekterna blivit allt viktigare märks tydligt. De senaste tio åren har företagen inom SOFF genomsnittligt vuxit med 8 procent per år. Dessutom har exportandelen nästan fördubblats under den tiden.

Avslutningsvis vill Robert Limmergård lyfta en aspekt av säkerhetsprojekt som inte alltid kommer fram.

– Man tror ofta felaktigt att en sådan investering bara skapar säkerhet. Men då man börjar utveckla säkerhetslösningar görs djupgående analyser av organisationens rutiner och arbetssätt, vilket i slutänden inte bara leder till säkrare företag utan även betydligt mer effektiva.

Robert Limmergård blir, tillsammans med bl.a. Inrikesminister Anders Ygeman, intervjuad i ”Riskmanagement – Fokus samhälssäkerhet” som idag distribueras med Dagens Industri.

Relaterade nyheter