Hoppa till innehåll

Hanna Stenvall ny kommunikations- och marknadschef på SOFF

– Marknaden för säkerhets- och försvarsföretagen är speciell i flera avseenden. Här behövs långt större förståelse från dem som sitter på makten att sätta spelplanen, det vill säga de politiska aktörer som ska möjliggöra de svenska företagens förmåga att skydda Sverige och Sveriges intressen.
Vår förmåga att försvara oss påverkas av flera aspekter. Dels handlar det om omvärldsläget, om relationer och Sveriges roll på kartan. Dels handlar det om samhällsutvecklingen, där parametrar som digitalisering spelar stor roll.

Hur detta påverkar samhällets säkerhet är något som Hanna Stenvall vill tydliggöra i sin nya roll som Kommunikations- och marknadschef:
– Sverige är ett öppet och demokratiskt samhälle och ska så förbli. Men det är 2017. Att stärka försvaret handlar idag om mer än att stärka försvaret av landsgränsen. Vi måste också bli bättre på att skydda vår information, och hantera den sårbarhet som digitaliseringen för med sig.
För att lyckas här krävs samverkan, såväl i branschen och mellan näringsliv och berörda myndigheter och andra offentliga aktörer, som med samhället i stort. Samverkan är viktig inte bara för att förstå komplexa sammanhang, utan lika mycket för att finna lösningar i form av produkter, regelverk eller nya arbetssätt.

– Det finns ett antal nyckelord jag tycker att man behöver jobba lite extra med i säkerhets- och försvarsbranschen. Samverkan är absolut ett av dem, och för att nå framgång där vill jag också framhålla mångfald som ett annat. Där har vi en gemensam utmaning; hur ska vi locka fler kvinnliga ingenjörer, och få unga drivna människor med olika profil att se säkerhet och försvar som den framtidsbransch det faktiskt är?

Sverige är en världsledande nation när det gäller digitala tjänster, robotik och autonoma system. Samtidigt medför ny teknologi och ständigt nya marknadskrav förändrade förutsättningar. Det i sin tur förändrar säkerhetsbilden. Den förändrade verkligheten behöver dock matchas med nya metoder och teknik för att säkra viktiga samhällsfunktioner, liksom beredskap och principer för att hantera nya hot och risker. Det finns idag en omfattande svensk säkerhetsteknikindustri som adresserar den svenska och internationella säkerhetsmarknaden. Den förser produkter och tjänster generellt med säkerhetsfunktionalitet i syfte att höja deras kvalitet, eller för att säkerställa kundernas behov av säkerhet.

Hanna Stenvall vill vara med och verka för ett smartare utnyttjande av befintliga styrkor genom att bredda tillämpningen, inte minst inom cyber, detektion, sensorer och kommunikation.
– Där kan säkerhetsteknik bidra till att lösa uppgifter för samhällets säkerhet. För försvarsområdet ser jag dessutom fram emot att följa hur ny civil teknik, inte minst från det traditionella säkerhetsområdet, kan finna sin väg in till skyddet av samhället på helt nya sätt.

Hanna är även intervjuad i Aktuell Säkerhet om sin nya roll.

Läs mer om SOFF:s arbete inom samhälls– och cybersäkerhet.

Relaterade nyheter