Nya dataskyddslagstiftningen kan utgöra ett hinder för svenska företag

Idag överlämnade Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) en gemensam skrivelse till Justitiedepartementet.

I skrivelsen begär organisationerna att regeringen ger möjlighet till databehandling gentemot sanktionslistorna. Idag har banksektorn, som enda bransch, fått ett undantag av Datainspektionen vilket bland annat innebär en effektivare bekämpning av finansiering av terrorism. Övriga näringslivet bör också ha liknande möjligheter menar organisationerna.

Nya dataskyddslagstiftningen kan utgöra ett hinder för svenska företag som handlar med länder som har s.k. sanktionslistor med personuppgifter. Syftet med regelverken är att motarbeta bland annat terrorism. Exempelvis ställer USA mycket höga krav på att deras handelspartners uppfyller regelverken som är förknippade med listorna.

I annat fall kan konsekvenserna bli mycket tuffa, med bl.a. höga bötesbelopp och andra konsekvenser. Det nya EU-regelverket för dataskydd kommer att göra det mycket svårt för svenska företag att göra den nödvändiga databehandlingen gentemot dessa listor eftersom de inte får hantera känsliga personuppgifter, trots att t.ex. USA: sanktionslistor är offentliga.

Läs skrivelsen här.