Hoppa till innehåll

SOFF har lämnat remissyttrande på betänkandet ”Digitalförvaltning.nu”

En nationell förvaltning som i högre grad bygger på digitala lösningar ger inte bara större effektivitet och tillgänglighet – utan också en större sårbarhet. Det är därför viktigt att de nya digitala systemen är rustade för detta.

Det uppkopplade samhället, med stora datamängder som ingår i komplexa nätverk med olika uppkopplade komponenter en säkerhetsrisk. Systemen måste både kunna förhindra, upptäcka, åtgärda och bygga upp förlorad information. En centralisering av digital förvaltning med gemensamma lösningar kan vara riskfyllt och ge inlåsningar i viss teknik och därmed hämma utveckling, effektivitet och säkerhet.

SOFF konstaterar därför i vårt yttrande att det är viktigt att den statliga beställaren har ett nära och strukturerat samarbete med både berörda myndigheter på säkerhetssidan och utförarna (näringslivet) för att kunna anpassa systemen efter hotbild, en dynamisk teknisk utveckling och en snabbt växande marknad. Detta bidrar också till att klargöra ansvaret på ett tydligare sätt mellan olika statliga aktörer.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade nyheter