It-säkerhet

Samarbete krävs för att hantera cybersäkerheten – och en strategi

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård skriver idag på DI Debatt om behovet av ökad samverkan mellan det offentliga och företagen för att hantera de växande cyberhoten. Därför måste en strategi för cybersäkerheten tas fram i dialog med marknadens aktörer, som också bör vara delaktiga i dess styrning och genomförande

cybersäkerhet

Cybersäkerhet- debattartikel i Dagens Industri (DI)

Limmergård betonar att, även om hoten är verkliga, ska vi ta ett balanserat perspektiv.

”Det går att förena digitaliseringens möjligheter och tillgänglighet med god säkerhet. Digitaliseringen är samhällets mest kraftfulla motor för social förändring och tillväxt. Vi måste skydda dessa kvaliteter genom att skapa motståndskraft mot angrepp och missbruk.”

Läs hela artikeln.