Hoppa till innehåll

Rundabordssamtal om cybersäkerhet

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) välkomnar den dialog regeringen inlett med näringslivet om samhällets cybersäkerhet. Föreningen vill aktivt stödja arbetet med att ta fram en nationell cybersäkerhetsstrategi med definierad ansvarsfördelning och sektorsöverskridande och kontinuerlig samverkan.

En ökad samverkan mellan det offentliga och näringslivet krävs för att möta den komplicerade hotbilden på cyberområdet. Åtgärder bör vidtas för att effektivisera marknadsvillkoren för cybersäkerhet och förbättra förutsättningarna för bl.a. forskning och utveckling.

SOFF:s inspel till rundabordssamtalet belyser även de områden branschen gärna ser att en strategi beaktar, bl.a.
• En målsättning om ökad samverkan mellan det offentliga och näringslivet för att bygga ett mer cybersäkert samhälle.
• Definition av ansvar inom det offentliga och underlätta för kommunikation och utveckling av cybersäkerhetslösningar över sektorsgränserna.
• Insatser för att öka medvetenheten hos såväl människa som företag. I ett cyber(o)säkert samhälle är oftast människan den svagaste länken.
• Förbättring av beställarkompetens och funktionalitet genom systematisk dialog mellan det offentliga och marknadens aktörer och framtagande av metoder för mer innovativa upphandlingar.
• Förbättring av förutsättningarna för forskning och utveckling, både vad gäller försvars- och civil forskning, bl.a. genom olika former av testbäddar och pilotprojekt. Villkoren bör anpassas utifrån den snabba teknologiska utvecklingen.
• Framtagande av labb- och teknikmiljöer för att testa säkerhetslösningar för offentlig sektor (liknande Försvarsmaktens KSUS) i samverkan med företag.
• Komplettera satsningarna på digitalisering med säkerhetsdimensionen. Ett särskilt nationellt cybersäkerhetsprogram bör kopplas till prioriterade forskningsområden som exempelvis det uppkopplade samhället, hållbara städer och transporter.
• Utveckling och användande av kryptering bör klargöras.
• Utforma nuvarande och framtida incidentrapportering på ett sätt som bygger upp förtroende, gynnar kompetensuppbyggnad och främjar deltagande från företag.
• Främjande av långsiktig och spjutspetskompetens.

Relaterade nyheter