Hoppa till innehåll

Perspektivstudien: ”Förändringstakten ökar”

Med jämna mellanrum genomför Försvarsmakten så kallade Perspektivstudier som ett underlag till Försvarsberedningen för att möta omvärldsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Den aktuella har siktet inställt på år 2035 och ger grunderna till kommande försvarsinvesteringar. Senast kom en perspektivstudie 2013, och 1 december 2016 lämnades alltså en rapport som är uppdaterad med hänsyn till omvärldsutvecklingen till regeringen.

En slutsats framstår som extra tydlig.
– Vi upplever att förändringstakten ökar, politiskt såväl som tekniskt, med följden att vi inom Försvarsmakten behöver utveckla våra förmågor för att hänga med, säger överstelöjtnant Martin Anderberg, som arbetar vid ledningsstabens inriktningsavdelning och ansvarar för Perspektivstudien.
perspektivstudienmartin

Den kan ses som en kvalificerad trendanalys av framtiden. Det är naturligtvis inget unikt just nu eller för just Sverige och Försvarsmakten, så det finns mycket material som FOI, civilindustrin och akademin redan samlat in och hanterar.
– Vi har gått igenom de globala trender vi ser inom till exempel demografi, urbanisering, klimatförändringar, naturresurser, maktbalans, teknikutveckling och ekonomisk utveckling. Det är grundläggande, långsiktiga trender som är svåra att lägga märke till nu, men som ger stor effekt på framtiden. Vad vi vill ta reda på är hur dessa trender påverkar vårt närområde och svensk säkerhet, det vill säga hur det påverkar Sverige på en militärstrategisk nivå från fred genom kris till krig. Vi fokuserar på territoriell integritet i fredstid, men numera med ett bredare perspektiv på totalförsvaret. Det svåra är att skönja drivkrafterna och hitta sambanden, men när man väl gör det har man en hyggligt stabil vektor in i framtiden, säger Martin Anderberg.

Jämfört med den studie som kom 2013 har fokus både förtydligats och förändrats.
– Vi har ett ännu tydligare fokus på närområdet eftersom olika händelser runt Östersjöområdet och i Europa har förstärkt de slutsatser som drogs under 2013, säger han.

Årets rapport har en djupare bevakning av teknikutvecklingen, både militärt och brett i samhället eftersom många av de trender som kunde anas 2013 nu förstärkts.
– Vi har studerat tidsförkortningen mellan innovation och produktifiering, Big Data-analyser, ökad artificiell intelligens, Internet of Things och hur nätverksuppkopplade produkter samverkar med kommande autonoma och fjärrkontrollerade system. Vi har också tittat på nya material baserade på nanoteknik, robotifiering och 3D-printning, säger Anderberg. Ytterligare områden är bioteknik och det ökade nyttjandet av rymdbaserade system.

– Där går utvecklingen så snabbt att vi inser att det kommer att ske stora förändringar under den närmaste 20-årsperioden. En viktig slutsats är att vi måste bevaka och förstå den långsiktiga teknikutvecklingen och de risker och möjligheter den medför. Som till exempel hybrida hot, vars reella risk talar för en ökad samverkan i samhället.

– De sker i en gråzon mellan krig och fred och är en faktor som är kopplad till det bredare samhällsperspektivet. Det innebär att Försvarsmakten och andra myndigheter måste samverka, hela vägen upp i regeringskansli och samordning mellan departementen, säger Anderberg.

Dock gör Perspektivstudien inga anspråk på att vara någon profetia eller prognos, utan betonar osäkerhet och olika scenarior.
– Det går ju inte att förutse allt. Jag tänker till exempel på Iphone – en produkt som kom ganska oväntat men som nu används i hela världen och påverkar människors sätt att i dag hämta information och agera på sociala medier, säger han.
– Poängen är inte att träffa rätt i hur världen ska se ut om 20 år utan identifiera de beslut som behöver fattas i närtid så att de bär mot framtiden. Om tre år justerar vi och kommer närmare målet.

Säkerhets- och försvarsföretag kan ha stor nytta av att läsa rapporten, anser han.
– Det är ett sätt att ta del av Försvarsmaktens uppfattning om omvärlden, vad man anser vara viktigt och hur vi bedömer att vi behöver förändras – det vill säga hur vi vill vidare- eller nyutveckla våra förmågor. Så den är klart värd att läsa.
För egen del tycker han att arbetet med Perspektivstudien är oerhört utvecklande och intressant.
– Jag lär mig väldigt mycket om världen och får möjlighet att få insikt i de mekanismer som driver utvecklingen. Den stora utmaningen är att mentalt förflytta sig 20 år framåt i tiden.

Fakta
Martin Anderberg: Överstelöjtnant och ansvarig för Perspektivstudien vid ledningsstabens inriktningsavdelning. Dessutom sakkunnig inom olika ämnesområden och ansvarig för inriktning av Försvarsmaktens rymdverksamhet.

Försvarsmaktens perspektivstudier

Intervjun är gjord till SOFF:s Nyhetsbrev 2016:5

Relaterade nyheter