Hoppa till innehåll

Dialog om kemikaliepolitiken efterlyses

Företag med ytbehandlingsprocesser är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Inom säkerhets- och försvarsområdet finns flera företag som i enlighet med miljöbalken har tillståndspliktiga anläggningar. Syftet med tillståndsplikten är att skapa säkerhet och rättigheter att bedriva verksamhet långsiktigt på platsen. Regelverket har därför diskuterats inom SOFF:s medlemsgrupp för miljökrav och miljöpåverkan.

Det som aktualiserar behovet av en dialog om politiken och dess implementering är särskilt en process inom Reach där kromsyra är på väg att förbjudas. Några av medlemmarna har helt nya miljötillstånd enligt miljöbalken som bygger på kromsyra och är inriktade – och över tid beroende – på att långsiktigt använda dessa processer. Denna situation skapar en osäkerhet hos företagen. För företagen är det därför mycket viktigt att Regeringen agerar för användning av kromsyra då detta berör många företag (både mindre och stora) och många strategiskt viktiga tekniska applikationer. Dialogen mellan Kemikalieinspektionen och företagen vad gäller implementering och utveckling av regler inom Reach är nu därför central för att förutsättningarna för företag i Sverige beaktas på ett vederhäftigt sätt i Kemikalieinspektionens bedömning.

Branschen vill även se att regeringen investerar i forskning för att möjliggöra industriell anpassning för miljömålet giftfri miljö.

Läs branschorganisationernas gemensamma brev till regeringen.

 

Relaterade nyheter